Διευκολύνοντας διαδικασίες HACCP, ISO κ.α. - Πως το καταγραφικό σύστημα κάνει τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη

Η τήρηση διάφορων διαδικασιών και πρωτοκόλλων αποτελεί καθημερινότητα για πολλούς επαγγελματίες.

Το Meterscope δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής σχετικών αναφορών με χρήση των δεδομένων καταγραφής σε συνδυασμό με δεδομένα που μπορεί ελεύθερα να εισάγει ο χρήστης:

  • Αρχείο/διάγραμμα καταγραφών από το καταγραφικό σύστημα
  • Δεδομένα που ο χρήστης εισάγει στο σύστημα - και είναι μελλοντικά διαθέσιμα για πάσα χρήση
  • Αυτοματοποιημένα πρότυπα, προσαρμοσμένα στοη φύση κάθε επαγγέλματος

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που καταγράφονται αυτόματα, στοιχεία που οι επαγγελματίες διατηρούν σε διάφορα κατακερματισμένα αρχεία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;, Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων / καταξύψεων / ψυκτικών θαλάμων - αποφυγή περιττών / ψεύτικων συναγερμών, Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων / καταξύψεων / ψυκτικών θαλάμων - αποφυγή περιττών / ψεύτικων συναγερμώνΣυχνό πρόβλημα όλων των καταγραφικών συστημάτων είναι ότι δε μπορούν να διακρίνουν μεταξύ πραγματικών συναργερμών και περιττών ειδοποιήσεων.

Εκτός από την όχληση που προκαλεί, ένα μεγάλο πλήθος ειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να συνεπάγεται ότι ένα συμβάν που συνοδεύεται από πραγματική βλάβη μάλλον θα περάσει απαρατήρητο.

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας - Εξειδικευμένες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων ασφαλείας μέσω της πλατφόρμας MeterscopeΣτο Meterscope Manager Web Portal:

  • Ορίζετε τους κανόνες ορθής λειτουργίας και επιλέγετε να λειτουργούν μόνο ως μέρος ενός σύνθετου.
  • Επιλέγετε το συνδυασμό ο οποίος δηλώνει προβληματική λειτουργία (παραβίαση ορίων, ενώ η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία και περιέχει προϊόντα) και την επιθυμητή ειδοποίηση
  • Επιλέγετε χρονοπρογραμματισμό ώστε να μη λάβετε ειδοποίηση για τις περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται στο χώρο και ελέγχει την κατάσταση.

 

Πλέον θα λαμβάνετε ειδοποίηση μόνο για τα συμβάντα που αξίζουν την προσοχή σας.

 

Το καταγραφικό σύστημα οφείλει να κάνει τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη και να μην τον δυσκολεύει χωρίς πραγματικό λόγο.

 

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή επιπλέον δεδομένων στο σύστημα: Καλύπτοντας το κενό που αφήνει η αυτόματη καταγραφή

Η κεντρική συλλογή δεδομένων συχνά συναντά εμπόδια.

  • Κάποια μεγέθη είναι δύσκολο να μετρηθούν αυτόματα.
  • Κάποιες συσκευές είναι οικονομικά ασύμφορο να διασυνδεθούν με το κεντρικό σύστημα καταγραφής.
  • Κάποια σημεία είναι δυσπρόσιτα ή πολύ απομακρυσμένα σε σχέση με τη θέση του καταγραφικού, δεν έχουν δίκτυο ή βρίσκονται σε οχήματα.

Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότα να περάσετε αυτά τα δεδομένα στο Meterscope, ώστε να έχετε εγγυημένα οργανωμένη καταχώρηση των καταγραφών σας.

Τα δεδομένα πλέον είναι διαθέσιμα στο σύστημα για όλες τις λειτουργίες που προσφέρουμε: Έλεγχος μέσω κανόνων ορθής λειτουργίας, ρξαγωγή αρχείου καταγραφών, ενσωμάτωση σε αναφορές, δημιουργία διαγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα