Το πρότυπο EN 12830 αφορά κυρίως κατασκευαστές συσκευών και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας.

 

Το πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συσκευές αυτές για να είναι συμβατές με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

 

Κατασκευαστές συσκευών όπως θερμόμετρα, υγρασιόμετρα, καταγραφικά συστήματα κ.α πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ορίζει το πρότυπο.

 

 

Αναλύοντας το EN12830: Ένας Σύντομος Οδηγός για τα Πρότυπα Μέτρησης Θερμοκρασίας - Καταγραφικά θερμοκρασίας Ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων

 

Οι πιστοποιημένες συσκευές σύμφωνα με το πρότυπο EN 12830 προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα στους χρήστες και τους κατασκευαστές συσκευών.

 

 • Εγγύηση Ποιότητας: Η πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 12830 εγγυάται ότι οι συσκευές πληρούν τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το πρότυπο, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των μετρήσεων.
 • Ακρίβεια Μέτρησης: Οι πιστοποιημένες συσκευές είναι σχεδιασμένες για να παρέχουν υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.
 • Συμμόρφωση με Πρότυπα Ασφαλείας: Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι συσκευές συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας, προστατεύοντας τόσο τους χρήστες όσο και το περιβάλλον από ενδεχόμενους κινδύνους.
 • Αξιοπιστία Λειτουργίας: Οι πιστοποιημένες συσκευές είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν αξιόπιστα σε διάφορες συνθήκες, εξασφαλίζοντας σταθερές και ακριβείς μετρήσεις.
 • Συμβατότητα με Άλλα Συστήματα: Οι πιστοποιημένες συσκευές είναι συνήθως συμβατές με άλλα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης δεδομένων.
 • Συμμόρφωση με Νομικές Απαιτήσεις: Η χρήση πιστοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας.

 

Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές απαιτήσεις του προτύπου;

 

Ψυγεία και καταψύκτες

Ακρίβεια μέτρησης

Κατά την μέτρηση της θερμοκρασίας στα τρόφιμα (μεταφορά, αποθήκευση και διανομή), το πρότυπο απαιτεί ακρίβεια ±0.5°C για τη θερμοκρασία τουλάχιστο στο εύρος -25 ... +7°C (παρ. 5.10.2.2 του EN 12830:2018).

 

Συχνότητα Μέτρησης

Το πρότυπο μπορεί να καθορίζει τη συχνότητα μέτρησης για τη θερμοκρασία και την υγρασία. Η συχνότητα μέτρησης επιλέγεται έτσι ώστε να είναι αρκετά συχνή ώστε να καλύπτει επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και αρκετά ευέλικτη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εφαρμογής χωρίς περιττές μετρήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν το σύστημα.

Διαχείριση Δεδομένων

 • Αποθήκευση Δεδομένων: Τα δεδομένα που προκύπτουν από τις μετρήσεις πρέπει να αποθηκεύονται για κατάλληλο χρονικό διάστημα
 • Ανάκτηση Δεδομένων: Το πρότυπο προβλέπει τη δυνατότητα ανάκτησης των αποθηκευμένων δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό για επαλήθευση, ανάλυση και χρήση των μετρήσεων.
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση: Το πρότυπο ενδέχεται να ορίζει μέτρα για την ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Αναφορές και Έγγραφα: Η προετοιμασία αναφορών και εγγράφων σχετικά με τις μετρήσεις, τα δεδομένα και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία.
 • Ανίχνευση δυσλειτουργιών: Η ανίχνευση δυσλειτουργιών είναι σημαντική για την άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενα προβλήματα, προστασία του ψυκτικού εξοπλισμού και διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών. Οι ανάγκες για ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Συναγερμούς και Ειδοποιήσεις: Εγκατάσταση μηχανισμών συναγερμού και ειδοποίησης σε περίπτωση παρατυπιών ή υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας και υγρασίας.
  • Αυτόματη Καταγραφή δυσλειτουργιών και συμβάντων: Σύστημα αυτόματης καταγραφής των συμβάντων, ώστε να είναι διαθέσιμα για μελλοντική ανάλυση.
  • Ανάλυση Δεδομένων: Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό προτεινόμενων προτύπων και ανωμαλιών στις μετρήσεις.
  • Δοκιμές Λειτουργίας: Διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών λειτουργίας για εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων μέτρησης.

 

Επίλογος

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 12830 δεν αποτελεί απλώς ένα σφράγισμα ποιότητας για τις συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλά αποτελεί επίσης δείκτη ασφάλειας και ευθύνης απέναντι στον καταναταλωτή. Η επιλογή πιστοποιημένων συσκευών ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Καταρχάς, η πιστοποίηση εγγυάται την ποιότητα των μετρήσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι συσκευές λειτουργούν με υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και άλλων ευαίσθητων προϊόντων που απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης.

Επιπλέον, η πιστοποίηση ενισχύει την ασφάλεια των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη λειτουργία των συσκευών. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος και λειτουργεί με τρόπο που μειώνει τον κίνδυνο πιθανών προβλημάτων.

 

 

Αναλύοντας το EN12830: Ένας Σύντομος Οδηγός για τα Πρότυπα Μέτρησης Θερμοκρασίας - Καταγραφικά θερμοκρασίας Ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων
Ελληνικά