Επωνυμία: Γ. Ευθυμίου, Α. Λουτράρης Ο.Ε.
 
Διακριτικός Τίτλος: Infoscope Hellas
 
Διεύθυνση:
Βασιλίσσης Όλγας 82 & Νικολάου Μάνου
ΤΚ. 546.43, Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο: +30 2315005906

E-mail: info@infoscope.gr