Διαχωρισμός πραγματικών συμβάντων από ειδοποιήσεις περιττών συναγερμών

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων / καταξύψεων / ψυκτικών θαλάμων - αποφυγή περιττών / ψεύτικων συναγερμών

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζουν όλα τα καταγραφικά συστήματα είναι ότι συχνά δε μπορούν να ξεχωρίσουν πότε ένας συναγερμός είναι πραγματικός και απαιτείται άμεση επέμβαση και πότε η ειδοποίηση γι' αυτό το συμβάν είναι περιττή.

 

Κάθε επιχείρηση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και συχνά η τήρηση ενός αυστηρού πρωτοκόλλου οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος συμβάντων, το οποίο καθιστά την επιτήρηση των σημείων καταγραφής δύσχρηστη.

 

Εκτός από την όχληση που προκαλεί, ένα μεγάλο πλήθος ειδοποιήσεων ασφαλείας μπορεί να συνεπάγεται ότι ένα συμβάν που συνοδεύεται από πραγματική βλάβη μάλλον θα περάσει απαρατήρητο.

 

Μία συσκευή μπορεί να βρίσκεται φυσιολογικά εκτός λειτουργίας κάποιες περιόδους και η παραβίαση των ορίων ορθής λειτουργίας μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι άδειος από προϊόντα.

 

Η καθημερινότητα του επαγγελματία δεν ακολουθεί έναν απλό γραμμικό κανόνα ότι "αν τα όρια ορθής λειτουργίας παραβιαστούν, πρέπει να σημάνει συναγερμός". Και δε χρειάζεται να την επιβαρύνουμε επιπλέον με περιττούς συναγερμούς, από φόβο μήπως δεν ειδοποιηθεί για τους πραγματικούς.

 

 

Εντοπισμός των προβληματικών σημείων

Ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου συμβάντων & ειδοποιήσεων είναι ο εντοπισμός των σημείων που παράγουν τα περισσότερα από αυτά.

 

Η αυτόματη εβδομαδιαία αξιολόγηση που αποστέλλεται με e-mail κάθε Δευτέρα πρωί, παρουσιάζει αναλυτικά το μέσο όρο στον οποίο λειτουργεί η κάθε συσκευή και επισημαίνει τα σημεία που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αστάθεια ή / και παραβιάζουν υπερβολικα συχνά τα όρια ορθής λειτουργίας.

 

Επισκόπηση καταγραφής θερμοκρασίας & ψηφιακής κατάστασης συσκευών - Αυτοματη εβδομαδιαία αναφορά, συμβάντα & μέσοι όροι λειτουργίας

Φυσικά, το αρχείο συμβάντων και η κατανομή τους ανά σημείο είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στο λογαριασμό του κάθε χρήστη στην πλατφόρμα του Meterscope, όπως επίσης μπορεί να βοηθήσει και η διαγραμματική απεικόνιση του αρχείου καταγραφών των προβληματικών σημείων.

 

Εξορθολογισμός των δεδομένων καταγραφής & βέλτιστη τοποθέτηση των αισθητήρων

Η πρώτη και βασική προσέγγιση του προβλήματος είναι ο έλεγχος της θέσης και της απόδοσης των αισθητήρων.

 

Είναι πιθανό η θέση των αισθητήρων να παίζει σημαντικό ρόλο στην καταγραφή θερμοκρασιών που παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια ή απέχουν από την πραγματική θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί μία συσκευή. Παραδείγματος χάρη, η τοποθέτηση ενός αισθητήρα δίπλα στην πόρτα ενός θαλάμου μπορεί να οδηγεί σε πολύ γρήγορες και μεγάλες μεταβολές των δεδομένων θερμοκρασίας, ενώ η τοποθέτησή του σε σημείο που πιθανόν πιάνει πάγο να οδηγεί σε μετρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της συσκευής.

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων σε μεγάλη απόσταση με αισθητήρες ακριβείας MB1-TS

 

Η τοποθέτηση του αισθητήρα σε ένα σημείο που η καταγραφόμενη θερμοκρασία είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική της λειτουργίας του εξοπλισμού (συνήθως κοντά στον αισθητήρα του controller της συσκευής) αποτελεί την ιδανική λύση.

 

Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, υπάρχει η επιλογή των αισθητήρων τύπου MB1-TXs, οι οποίοι παρέχουν αξιόπιστη καταγραφή θερμοκρασίας με αποδεκτό κόστος, ακόμη και με αγωγούς μεγάλου μήκους, χωρίς να επηρεάζονται από τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο και τις αποκλίσεις που εισάγονται στις μεγάλες αποστάσεις.

 

Τέλος, υπάρχει (τεχνικά) η δυνατότητα τοποθέτησης του αισθητήρα θερμοκρασίας σε δοχείο με γλυκόλη, ώστε να προσωμοιώνει καλύτερα τη θερμοκρασία των προϊόντων και να μην παρουσιάζει απότομες μεταβολές.

 

Παραμετροποίηση των κανόνων ορθής λειτουργίας

Το Meterscope παρέχει μία σειρά από επιλογές παραμετροποίησης των κανόνων ορθής λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται οι περιττοί / υπερβολικοί συναγερμοί:

 

  1. Χρονοπρογραμματισμός των ειδοποιήσεων: Τα συμβάντα που δημιουργούνται σε συγκεκριμένο ωράριο -και προκύπτουν από διαδικασίες γνωστές & αναπόφευκτες- να καταχωρούνται στο αρχείο συμβάντων χωρίς ταυτόχρονη αποστολή ειδοποίησης.
  2. Σετ κανόνων ορθής λειτουργίας με κλιμακούμενη αυστηρότητα: Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σετ κανόνων ορθής λειτουργίας με πολύ αυστηρά όρια -εναρμονισμένα με το σχετικό HACCP / ISO- για τη σημείωση των συμβάντων στο σχετικό αρχείο και ξεχωριστό σετ κανόνων με λιγότερο αυστηρά όρια τα οποία συνυποδηλώνουν πιθανότητα βλάβης με ταυτόχρονη αποστολή ειδοποίησης e-mail, sms ή/και τηλεφώνου, ανάλογα με την απόκλιση από την καλή λειτουργία του εξοπλισμού ή τις προτιμήσεις του χρήστη.

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Χρονοπρογραμματισμός ειδοποιήσεων - αποστολής συναγερμών

 

Σύνθετη & εξειδικευμένη Παραμετροποίηση

 

Εξειδίκευση συνθηκών ορθής λειτουργίας

Σε περιπτώσεις που η πολυπλοκότητα των διαδικασιών δε μπορεί να καλυφθεί από απλούς κανόνες ορθής λειτουργίας, υπάρχει η δυνατότητα σύνθετης παραμετροποίησης με την εισαγωγή του συνδυασμού των κανόνων.

 

Με την κατάλληλη εγκατάσταση, το Meterscope είναι σε θέση να λαμβάνει μετρήσεις για όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

 

Ο χρήστης πλέον μπορεί να επιλέξει τις εξειδικευμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα δημιουργηθεί ενεργό συμβάν και θα λάβει ειδοποίηση.

 

Με αυτό τον τρόπο αποτρέπονται οι ειδοποιήσεις άδειων ψυγείων που παραβίασαν τα όρια θερμοκρασίας, συσκευών που λόγω εποχής μένουν εκτός λειτουργίας ή ακόμη και ολόκληρου τμήματος της επιχείρησης που λειτουργεί συγκεκριμένες μέρες ή ώρες.

 

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;

 

 

Συνδυασμός κανόνων ορθής λειτουργίας

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;

Η διαδικασία δημιουργίας σύνθετου κανόνα είναι εύκολη και απλή στους εξοικειωμένους χρήστες.

 

  • Ορίζει τους κανόνες ορθής λειτουργίας (θερμοκρασία, λειτουργία συσκευής, ανοιχτή ή κλειστή πόρτα, ενεργειακή κατανάλωση, βάρος, υγρασία κοκ) και επιλέγει ότι αυτοί οι κανόνες λειτουργούν μόνο ως μέρος ενός σύνθετου.
  • Επιλέγει το συνδυασμό ο οποίος δηλώνει προβληματική λειτουργία (παραβίαση ορίων θερμοκρασίας, ενώ η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία και περιέχει προϊόντα) και την ειδοποίηση που επιθυμεί να λάβει.
  • Μπορεί επιπλέον να επιλέξει χρονοπρογραμματισμό, ώστε να μη λάβει ειδοποίηση για τις περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται στο χώρο και ελέγχει την κατάσταση.

 

 

Το καταγραφικό σύστημα οφείλει να κάνει τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη και να μην τον δυσκολεύει χωρίς πραγματικό λόγο.

 

Το Meterscope κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και εξελίσσεται διαρκώς ώστε να συνδυάζει την ασφάλεια με την ευκολία χρήσης, χωρίς περιττές παρενέργειες.

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Χρονοπρογραμματισμός ειδοποιήσεων - αποστολής συναγερμών

 

Δείτε επίσης

 

Δυνατότητες της σειράς καταγραφικών Meton

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

 

 

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων,  ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρεςΚαταγραφικό διασύνδεσης ελεγκτών Meton Connect

Καταγραφή δεδομένων και πέραν της θερμοκρασίας (evaporator, compressor, defrost, fan, compressor, alarms κ.α.) από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές (ψυγεία, καταψύξεις, ψυκτικοί θάλαμοι, παστεριωτές κ.α.) όλων των δημοφιλών οίκων μέσω Modbus. Μέτρηση και καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες κάθε τύπου.

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά θερμοκρασίας για ψυγεία & ψυκτικούς θαλάμους: Οφέλη, δυνατότητες, νομοθετικό πλαίσιο
Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Συνοπτική παρουσίαση συσκευών & δυνατοτήτων

 

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων / καταξύψεων / ψυκτικών θαλάμων - αποφυγή περιττών / ψεύτικων συναγερμών
Ελληνικά