Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Το Meterscope διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ειδοποιήσεων, το οποίο σας ενημερώνει άμεσα σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις από τα καθορισμένα όρια. Αυτές οι ειδοποιήσεις παρέχονται μέσω ποικίλων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων email, SMS, τηλεφωνικών κλήσεων, και ειδοποιήσεων μέσω της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο.

 

Σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε πλήρως αυτήν τη δυνατότητα ειδοποιήσεων, προκειμένου να αντιδράτε άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού σας.

 

 

Βήματα ελέγχου για τη καλή λειτουργία του συστήματος

 

Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Ελέγξτε ότι το σύστημα είναι σε επικοινωνία

Ελέγξτε ότι το σύστημα είναι σε επικοινωνία


Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Ελέγξτε τα τηλέφωνα και τα email ειδοποίησης, ελέγξτε ότι έχετε διαθέσιμα SMS & Χρόνο ομιλίας

Ελέγξτε τα τηλέφωνα και τα email ειδοποίησης
Ελέγξτε ότι έχετε διαθέσιμα SMS & Χρόνο ομιλίας


Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Meterscope - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει κανόνα συνδεσιμότητας της συσκευής, για να λάβετε ειδοποίηση αν το σύστημα βγει εκτός δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει κανόνα συνδεσιμότητας της συσκευής, για να λάβετε ειδοποίηση αν το σύστημα βγει εκτός δικτύου.

 


Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Meterscope - Ελέγξτε αναλυτικά τους κανόνες και τα όρια. Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες είναι ενεργοποιημένοι και ότι έχουν καθοριστεί τα κανάλια ειδοποίησης

Ελέγξτε αναλυτικά τους κανόνες και τα όρια. Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες είναι ενεργοποιημένοι και ότι έχουν καθοριστεί τα κανάλια ειδοποίησης


 

 

Βασική παραμετροποίηση

 

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε μια σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών λειτουργιών της πλατφόρμας Meterscope, ώστε να ρυθμίσετε εύκολα το λογαριασμό σας

 


 

Εξειδικευμένη παραμετροποίηση

 

Το σύστημα παρέχει μία σειρά από επιλογές παραμετροποίησης των κανόνων ορθής λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται οι περιττοί / υπερβολικοί συναγερμοί:

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας ψυγείων/καταψύξεων/θαλάμων & Κανόνες ορθής λειτουργίας: Χρονοπρογραμματισμός ειδοποιήσεων - αποστολής συναγερμών

 

  1. Χρονοπρογραμματισμός των ειδοποιήσεων: Τα συμβάντα που δημιουργούνται σε συγκεκριμένο ωράριο -και προκύπτουν από διαδικασίες γνωστές & αναπόφευκτες- να καταχωρούνται στο αρχείο συμβάντων χωρίς ταυτόχρονη αποστολή ειδοποίησης.
  2. Σετ κανόνων ορθής λειτουργίας με κλιμακούμενη αυστηρότητα: Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σετ κανόνων ορθής λειτουργίας με πολύ αυστηρά όρια -εναρμονισμένα με το σχετικό HACCP / ISO- για τη σημείωση των συμβάντων στο σχετικό αρχείο και ξεχωριστό σετ κανόνων με λιγότερο αυστηρά όρια τα οποία συνυποδηλώνουν πιθανότητα βλάβης με ταυτόχρονη αποστολή ειδοποίησης e-mail, sms ή/και τηλεφώνου, ανάλογα με την απόκλιση από την καλή λειτουργία του εξοπλισμού ή τις προτιμήσεις του χρήστη.

 

Χρήση των εργαλείων που σας παρέχει το σύστημα
 

Το Meterscope ενσωματώνει μια σειρά εργαλείων για τον κατάλληλο προγραμματισμό των ειδοποιήσεων, ώστε να μην λαμβάνετε περιττούς συναγερμούς.
 

Σύνθετοι κανόνες, χρονοπρογραμματισμός, μέση τιμή, εβδομαδιαίες αναφορές και πολλαπλά σετ κανόνων είναι κάποια από τα βασικά εργαλεία του συστήματος.
 

Όλα  αυτά τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες του κλάδου των τροφίμων και φαρμάκων, ώστε να διευκολύνουν τον χρήστη για την αξιολόγηση των δεδομένων, την επιτήρηση της λειτουργίας του εξοπλισμού και φυσικά την έγκαιρη αλλά και έγκυρη ειδοποίηση!
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχετική διευκρίνιση, για εκπαίδευση ή παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του συστήματος.
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!
 

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Infoscope Hellas

Σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope - Ελέγξτε ότι το σύστημα είναι σε επικοινωνία
Ελληνικά