Η κεντρική συλλογή δεδομένων συχνά συναντά εμπόδια.

 • Κάποια μεγέθη είναι δύσκολο να μετρηθούν αυτόματα.
 • Κάποιες συσκευές είναι οικονομικά ασύμφορο να διασυνδεθούν με το κεντρικό σύστημα καταγραφής.
 • Κάποια σημεία είναι δυσπρόσιτα ή πολύ απομακρυσμένα σε σχέση με τη θέση του καταγραφικού, δεν έχουν δίκτυο ή βρίσκονται σε οχήματα.

Ωστόσο ακόμη και γι’ αυτά τα σημεία υπάρχει συχνά η ανάγκη διατήρησης ενός καθαρού και οργανωμένου αρχείου καταγραφών.

Υπάρχουν πολλά ενδεικτικά παραδείγματα!

 • Θάλαμοι ψύξης, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικό όροφο, τοποθεσία ή σε οχήματα και η εγκατάσταση καλωδίωσης ή ασύρματης σύνδεσης είναι είτε δύσκολη είτε οικονομικά ασύμφορη.
 • Μεγέθη των οποίων η μέτρηση γίνεται με χειροκίνητη διαδικασία, καθώς η αυτόματη είναι εξαιρετικά κοστοβόρα (πχ μέτρηση pH)
 • Στοιχεία που είναι σχεδόν αδύνατο να μετρηθούν αυτόματα, όπως είναι η παραλαβή πρώτων υλών ή η καταχώρηση προϊόντων που παρήχθησαν (σε τεμάχια, κιλά, λίτρα κοκ)
 • Δεδομένα που προέρχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είναι οι εργαστηριακές μετρήσεις, αλλά συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες που παρακολουθούνται από το σύστημα (όπως η θερμοκρασία των θαλάμων αποθήκευσης).

Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την καταχώρηση των δεδομένων σε αρχεία excel ή σε πρόχειρα έγγραφα.

Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότα να περάσετε αυτά τα δεδομένα στο Meterscope, είτε ανεβάζοντας το αρχείο excel, είτε πληκτρολογώντας τα απευθείας στην αντίστοιχη λειτουργία που παρέχουμε.

Σύστημα Κεντρικής Συλλογής Δεδομένων Meterscope Manager - Καταγραφή δεδομένων pH, φορητών καταγραφικών, ποσοτικών χαρακτηριστικών, εργαστηριακών δεδομένων

Ποιο είναι όμως το όφελος μιας τέτοιας -επιπλέον- διαδικασίας;
Το κυριότερο όφελος είναι η εγγυημένα οργανωμένη καταχώρηση των αρχείων καταγραφών.

 1. Δε θα χρειάζεται να αναζητείτε κάποιο αρχείο όταν το χρειαστείτε ή όταν σας γίνει έλεγχος.
 2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή ελέγχου των κανόνων ορθής λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται να δείτε αναλυτικά μεγάλους όγκους δεδομένων: Όταν, παραδείγματος χάρη, είσάγετε ένα μεγάλο αρχείο excel από ένα φορητό καταγραφικό, θα χρειαστεί να δείτε μόνο το αρχείο συμβάντων για να συμπεράνετε αν η διαδικασία ήταν ομαλή -μπορείτε μάλιστα να λάβετε και ειδοποιήσεις αν θέλετε.
 3. Τα δεδομένα πλέον είναι διαθέσιμα στο σύστημα για όλες τις λειτουργίες που προσφέρουμε: Εξαγωγή αρχείου καταγραφών ανά πάσα στιγμή, ενσωμάτωση σε αναφορές, δημιουργία διαγραμμάτων.
 4. Μπορείτε να κάνετε χρήσιμες συγκρίσεις ετερόκλητων μεγεθών. Παραδείγματος χάρη, με την εισαγωγή ενεργειακών δεδομένων, ακόμη κι από το “ρολόι” της ΔΕΗ, μπορείτε μέσω ενός συγκριτικού διαγράμματος με τη θερμοκρασία των ψυγείων να βγάλετε πολύτιμα συμπεράσματα για τη λειτουργία τους.

Θεωρούμε ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Αν το πιστεύετε κι εσείς, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προμηθεύσουμε τους επιπλέον καταχωρητές που χρειάζεστε!

Εισαγωγή επιπλέον δεδομένων στο σύστημα: Καλύπτοντας το κενό που αφήνει η αυτόματη καταγραφή
Ελληνικά