Η τήρηση διάφορων διαδικασιών και πρωτοκόλλων αποτελεί καθημερινότητα για πολλούς επαγγελματίες.

Το Meterscope δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής σχετικών αναφορών με χρήση των δεδομένων καταγραφής σε συνδυασμό με δεδομένα που μπορεί ελεύθερα να εισάγει ο χρήστης:

 • Αρχείο καταγραφών από το καταγραφικό σύστημα
 • Διάγραμμα καταγραφών
 • Δεδομένα που ο χρήστης εισάγει στο σύστημα - και είναι μελλοντικά διαθέσιμα για πάσα χρήση
 • Αυτοματοποιημένα πρότυπα, προσαρμοσμένα στοη φύση κάθε επαγγέλματος

Δηλαδή, ο χρήστης είναι σε θέση μέσω μίας μόνο απλής διαδικασίας να δημιουργεί την αναφορά πρωτοκόλλου (HACCP, ISO, εσωτερικά πρωτόκολλα κοκ), εισάγοντας ταυτόχρονα δεδομένα στο σύστημα για μελλοντική χρήση, μέσω έτοιμων προτύπων (template).

Καταγραφικά συστήματα θερμοκρασίας και άλλων δεδομένων στην υπηρεσία τήρησης διαδικασιών HACCP, ISO κ.α.

Στοιχεία Αναφοράς

Η δημιουργία αναφοράς γίνεται με τον παρακάτω απλό τρόπο:

 • Επιλογή αρχείου καταγραφών για συγκεκριμένα μεγέθη και χρονικά διαστήματα
 • Επιλογή προτύπου ή δημιουργία νέου εφόσον, εφόσον είναι απαραίτητο
 • Προσθήκη σχολίων

Είναι δυνατή η χρήση πολλών στοιχείων για μία αναφορά που συμπεριλαμβάνει πολλά μεγέθη.

Αρχείο Καταγραφών

 • Το καταγραφικό σύστημα Meton δίνει τη δυνατότητα αυτόματης καταγραφής πλήθους διαφορετικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία, ψηφιακά δεδομένα, ενεργειακές μετρήσεις κ.α.)
 • Εκτός των αυτόματων καταγραφών, ο χρήστης είναι σε θέση να εισάγει χειροκίνητα δεδομένα με τη μορφή excell ή απλή εισαγωγή των τιμών.
 • Το αρχείο καταγραφών είναι διαθέσιμο για αναφορές είτε σε μορφή πίνακα είτε διαγράμματος.

Πρότυπα

Η δημιουργία προτύπων διευκολύνει μια σειρά από διαδικασίες:

 • Δημιουργία αναφοράς με χρήση έτοιμου προτύπου με καθορισμένα πεδία
 • Ταυτόχρονη εισαγωγή κάποιων δεδομένων για μελλοντική χρήση
 • Αποθήκευση πολλών προτύπων για διαφορετικές χρήσεις
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας της τελικής αναφοράς

Πως λειτουργούν τα πρότυπα;

Ο κάθε χρήστης διαμορφώνει μόνος του τα πρότυπα που διευκολύνουν την εργασία του και επιλέγει ο ίδιος τα πεδία που θα συμπεριλαβει. Ουσιαστικά, πρόκειται για το αντίστοιχο αρχείο Excell που διατηρούν πολλοί επαγγελματίες.

 1. Η δημιουργία κάθε προτύπου γίνεται μία φορά, ώστε να είναι διαθέσιμα για κάθε μελλοντική αναφορά.
 2. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να συμπεριλάβει πεδία που ταυτόχρονα θα εισάγουν δεδομένα στο σύστημα, ώστε να είναι διαθέσιμα μελλοντικά για αρχεία καταγραφών, διαγράμματα, εξαγωγή μέσων όρων, μελλοντικές αναφορές κοκ.
 3. Μετά τη δημιουργία τους, είναι διαθέσιμα για όλες τις μελλοντικές αναφορές. Είναι επίσης δυνατός ο συνδυασμός διάφορων προτύπων για να καλύψει κάθε σύνθετη διαδικασία.

Σχόλια

Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ανεξάρτητων σχολίων / κειμένων για την κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης δεν καλύπτεται από τα παραπάνω.

Επίλογος

Η δημιουργία αναφορών είναι μέρος της καθημερινότητας πολλών επαγγελματιών.

Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που καταγράφονται αυτόματα, στοιχεία που οι επαγγελματίες διατηρούν σε διάφορα κατακερματισμένα αρχεία και δίνοντας τη δυνατότητα να εισαχθούν όσα από αυτά θεωρούνται χρήσιμα για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.

Το Meterscope εξελίσσεται διαρκώς. Σε αυτή την προσπάθεια όλες οι παρατηρήσεις για μελλοντικές προσθήκες και βελτιώσεις είναι ευπρόσδεκτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε την περίπτωση δημιουργίας επιπλέον δυνατοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Διευκολύνοντας διαδικασίες HACCP, ISO κ.α. - Πως το καταγραφικό σύστημα κάνει τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη
Ελληνικά