Brand name: G. Efthymiou, A. Kalliontzis & Co LP

Trade name: Infoscope Hellas

Address: 82 Vasilissis Olgas Ave & Nikolaou Manou St, Thessaloniki
Zip code: 54643

Phone: +30 2315005906
Fax: +30 2311242179

- See more at: https://infoscope.gr/node/27#sthash.EsaBH8mT.dpuf

Brand name: G. Efthymiou, A. Loutraris GP

Trade name: Infoscope Hellas

Address: 82 Vasilissis Olgas Ave & Nikolaou Manou St, Thessaloniki
Zip code: 54643

Phone: +30 2315005906

E-mail: info@infoscope.gr