Υποβλήθηκε από Infoscope Hellas στις Τετ, 06/27/2012 - 11:53.

Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας infoscope.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου infoscope.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των  εικόνων, των  φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο infoscope.gr.

Σύμβαση χρήσης

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου infoscope.gr.
Ο  επισκέπτης/χρήστηςπαρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου infoscope.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος infoscope.gr περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίοι ελέγχονται από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία Infoscope Hellas  για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων.
 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Εκτός των  ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά  δικαιώματα τρίτων,  συνεργατών  και  φορέων), όλο  το  περιεχόμενο του ιστοτόπου infoscope.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, πηγαίου κώδικα, πρόθετων, plugins / addons της Infoscope Hellas, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Infoscope Hellas και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να διακομισθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή)  για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπο infoscope.gr και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ελληνικά