Προσβάσιμες σε ΑμεΑ - άτομα με αναπηρία

Ελληνικά

Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία

Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Αρχές Προσβασιμότητας

Πρόσθετες Λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Ελληνικά

Οδηγίες για προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

Κατανόηση των τεσσάρων αρχών της προσβασιμότητας

  • Αντιληπτό
  • Λειτουργικό
  • Κατανοητό
  • Εύρωστο
Ελληνικά

sintecno.gr

Ελληνικά

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων
  • Αυτόματη έναρξη φωνητικής λειτουργίας - Περιγραφή λειτουργίας προσβασιμότητας ΑμεΑ

  • Opencart CMS

Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG

Σελίδες