Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων

 

Ελληνικά
Wordpress Ιστοσελίδα WCAG 2.0 - Ιστοσελίδα προσβάσιμη σε ΑμεΑ - Ns-platinum.com
Προσαρμογή Ιστοσελίδων για ΑμεΑ - Συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 - ns-platinum.com