Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία

Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Αρχές Προσβασιμότητας
Πρόσθετες Λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο
Η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σημαίνει ότι οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.  Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σημαίνει ότι οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο Διαδίκτυο και μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό.  Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ωφελεί επίσης και άλλους, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων ανθρώπων που λόγω της γήρανσης οι  δυνατότητές τους είναι διαφορετικές.
Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο καλύπτει όλες τις ανικανότητες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και  περιλαμβάνει: οπτικές, ακουστικές, σωματικές, δυσκολίες ομιλίας, γνωστικές, και νευρολογικές ανικανότητες.

Αρχές Προσβασιμότητας
Οι οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας οργανώνονται γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις αρχές, οι οποίες θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για οποιονδήποτε έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί περιεχόμενο στον Ιστό. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστό πρέπει να προσφέρει περιεχόμενο που είναι:

  • Αντιληπτό - Το περιεχόμενο και τα στοιχεία της όποιας διεπαφής περιέχονται, πρέπει να παρουσιάζονται στους τελικούς χρήστες με τρόπους που είναι σε αυτούς αντιληπτοί.
  • Λειτουργικό - Τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά.    
  • Κατανοητό - Το περιεχόμενο και η παρεχόμενη λειτουργικότητα μέσω μίας διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές.
  • Εύρωστο - Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αρκετά σταθερό, έχοντας δηλαδή τέτοια μορφή που να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από ένα ευρύ φάσμα πρακτόρων χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Μάθετε περισσότερα για το πρότυπο WCAG 2.0

Πρόσθετες Λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία
Οι πρόσθετες λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνουν:

  • Ανάγνωση κειμένου

  • Επιλογή μεγέθους γραμμάτων από το χρήστη

  • Επιλογή χρωμάτων από το χρήστη

  • Επιλογή αντίθεσης από το χρήστη

  • Πλοήγηση από το πληκτρολόγιο

Οι πρόσθετες λειτουργίες εγκαθίστανται σε όλες τις ενότητες της ιστοσελίδας και δεν επηρεάζονται από την επεξεργασία ή τη δημιουργία νέου περιεχομένου. Έτσι, δε δημιουργούν επιπρόσθετο φόρτο στους διαχειριστές της σελίδας, ενώ δεν αποκλείουν κανέναν από το νέο ή το ανανεωμένο περιεχόμενο. Η προσθήκη της μπάρας προσβασιμότητας δεν επηρεάζει την αισθητική του ιστοτόπου· μάλιστα, έχει αναπτυχθεί με την κατάλληλη τεχνολογία για βέλτιστη προβολή σε συσκευές Desktop, Tablet και Smartphones.
Αναλαμβάνουνε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας εξ αρχής, όπως επίσης και τη μετατροπή της υπάρχουσας σελίδας σας παρέχοντας πλήρη προσβασιμότητα για όλους, σε όλο το περιεχόμενο.

Ελληνικά