Το Meton στη συλλογή / επεξεργασία γάλακτος - Το Meterscope παντού μαζί σας

 

Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα σας από τον υπολογιστή του γραφείου σας, το table ή το κινητό σας.

Εγκατεστημένο ήδη σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

 

Επιτήρηση θερμοκρασίας στο γάλα: Χαμηλό μικροβιακό φορτίο, προστασία από απώλεια αγαθών, διασφάλιση ποιότητας στο τυρί & το γιαούρτι
Παγολεκάνες / Σιλό

Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας

 
Παστεριωτής

Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας

 
Λοιπός εξοπλισμός

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

 

 

 

Προσαρμοσμένη λύση στους διαφορετικούς τύπους εφαρμογής

 

Φάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

Meton Sense - BMC edition (3G)

 

Φάρμες / Κτηνοτροφικές μονάδες

Εύκολη & τυποποιημένη εγκατάσταση, αυτονομία δικτύου

 

Κεντρικός κόμβος συλλογής & επικοινωνίας

Λαμβάνει τα σήματα από τους κόμβους παγολεκανών και μεταδίδει τα δεδομένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην πλατφόρμα Meterscope Web Portal

 

Κόμβος Παγολεκάνης

Λαμβάνει σήματα & τα μεταδίδει ασύρματα στον κεντρικό κοβο με τοπική επικοινωνία WiFi. Εγκαθίσταται και απεγκαθίσταται εύκολα και είναι ίδιος για κάθε παγολεκάνη


 

 

 

Φάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη συλλογή δεδομένων θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

Meton Control - Milk 4.0 edition

 
Μονάδες επεξεργασίας γάλακτος / Τυροκομεία

 

Κεντρική διαχείριση / Επεκτασιμότητα

 

Συγκέντρωση όλων των συσκευών σε μία καταγραφική μονάδα

Δυνατότητα ασύρματων αισθητήρων

Διασύνδεση με υφιστάμενο εξοπλισμό

Εξειδικευμένη επιτήρηση παστεριωτή

Υποστήριξη εξειδικευμένων αισθητήρων

Επέκταση με ενεργειακές μετρήσεις

 

 

 

 

Φάρμες / Παγολεκάνες: Ασύρματη καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα - Ειδοποιήσεις ασφαλείας - Μείωση απωλειών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότηταςΤι σας προσφέρει

 • Εποπτεία σιλό/παγολεκανών/δεξαμενών αποθήκευσης - Ειδοποιήσεις Ασφαλείας
 • Έλεγχος ρυθμού ψύξης & ωρών λειτουργίας
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη διαχείριση
 • Eπιτηρείται 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα - Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
 • Διασφάλιση λειτουργίας παστερίωσης στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια - Καταγραφη κατάστασης θέρμανσης, setpoint, υγρασίας, απόκλισης
 • Δυνατότητα καταγραφής ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της παστερίωσης
 • Επιτήρηση λοιπού εξοπλισμού (θερμοκρασία και δεδομένα λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων)
 • Δυνατότητα επέκτασης με μετρητή ενέργειας για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων
 • Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και απεικόνιση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Εργαλείο επίτευξης χαμηλού μικροβιακού φορτίου

 

Σε τι διαφέρει

 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Διασυνδέεται με υφιστάμενο εξοπλισμό (παγολεκάνη, παστεριωτής, λοιπός εξοπλισμός)
 • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
 • Επεκτείνται με νέες συσκευές (μετρητές ενέργειας) και εξειδικευμένους αισθητήρες
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Παρέχει αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επιτήρηση στο γάλα: Προστασία από απώλειες, διευκόλυνση διαδικασιών, χαμηλό μικροβιακό φορτίο, διασφάλιση ποιότητας

 

Παστεριωτής: Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Σιλό / παγολεκάνες: Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης. Λοιπός εξοπλισμός: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

Ξενοδοχεία: Καταγραφή θερμοκρασιών στα τρόφιμα, καταγραφή ηλεκτρικής ενέργειας, επιτήρηση ανλτίας θερμότητας και μέτρηση επιμέρους καταναλώσεων - Υδρομέτρηση, έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, μέτρηση χλωρίου στην πισίνα

 

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

 

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας & Διασύνδεσης Ελεγκτών/Συσκευών Meton Connect

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασία από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές - Δεδομένα από ελεγκτές ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων και άλλων συσκευών.

 

Επικοινωνία με μετρητές ενέργειας, αντλίες θερμότητας, παστεριωτές και αισθητήρες παντός τύπου.

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Connect

 

 

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

 

Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλα
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο