Το Meton στη μονάδα επεξεργασίας γάλακτος - Το Meterscope παντού μαζί σας

Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα σας από τον υπολογιστή του γραφείου σας, το table ή το κινητό σας.

Παστεριωτής: Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας.Επιτήρηση θερμοκρασίας στο γάλα: Χαμηλό μικροβιακό φορτίο, προστασία από απώλεια αγαθών, διασφάλιση ποιότητας στο τυρί & το γιαούρτι
Σιλό / παγολεκάνες: Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης, αναδευτήρα
Λοιπός εξοπλισμός: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

 

Εγκατεστημένο ήδη σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

Τι σας προσφέρει

 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα - Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
 • Διασφάλιση λειτουργίας παστερίωσης στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια - Καταγραφη κατάστασης θέρμανσης, setpoint, υγρασίας, απόκλισης
 • Έλεγχος ωρών λειτουργίας
 • Επιτήρηση λοιπού εξοπλισμού (θερμοκρασία και δεδομένα λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων)
 • Εποπτεία σιλό/παγολεκανών/δεξαμενών αποθήκευσης
 • Δυνατότητα καταγραφής ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της παστερίωσης
 • Εργαλείο επίτευξης χαμηλού μικροβιακού φορτίου

Σε τι διαφέρει

 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Διασυνδέεται με υφιστάμενο εξοπλισμό (παστεριωτής, εξοπλισμός ψύξης κ.α.)
 • Επεκτείνται με νέες συσκευές (μετρητές ενέργειας) και εξειδικευμένους αισθητήρες
 • Αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών
 • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επιτήρηση στο γάλα: Χαμηλό μικροβιακό φορτίο, προστασία από απώλεια αγαθών, διασφάλιση ποιότητας

 

Παστεριωτής: Καταγραφή κατάστασης θέρμανσης, ωρών λειτουργίας, υγρασίας, setpoint, απόκλισης. Δυνατότητα συχνής καταγραφής μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Σιλό / παγολεκάνες: Καταγραφή θερμοκρασίας, βάρους, στάθμης. Λοιπός εξοπλισμός: Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας / λειτουργίας εξοπλισμού ψύξης / επεξεργασίας γάλακτος / αποθήκευσης γαλακτοκομικών προϊόντων

Ξενοδοχεία: Καταγραφή θερμοκρασιών στα τρόφιμα, καταγραφή ηλεκτρικής ενέργειας, επιτήρηση ανλτίας θερμότητας και μέτρηση επιμέρους καταναλώσεων - Υδρομέτρηση, έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, μέτρηση χλωρίου στην πισίνα

 

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

 

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας & Διασύνδεσης Ελεγκτών/Συσκευών Meton Connect

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασία από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές - Δεδομένα από ελεγκτές ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων και άλλων συσκευών.

 

Επικοινωνία με μετρητές ενέργειας, αντλίες θερμότητας, παστεριωτές, μετρητών ενέργειας και αισθητήρες παντός τύπου.

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Connect

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλα
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο