Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών

Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις σε επίπεδο τεχνολογικό, οικονομικό και οικολογικό, η σημασία της διαχείρισης ενέργειας είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σύμφωνα με στοιχεία της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (νυν ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2010, οι δημόσιες και δημοτικές αρχές συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού οδών, κατανάλωσαν το 5,88% της εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
  • Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Μετρήσεις κατανάλωσης φυσικού αερίου
  • Ισοδύναμη έκλυση CO2

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “CITΥ_SEC” του προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη” υπέγραψε τη 10η Ιουνίου 2011 το Σύμφωνο των Δημάρχων, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού εκπομπής CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων του, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών κατέγραψε για το 2012 ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του συμμετέχουν κατά 66,32% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Όσον αφορά την πηγή ενέργειας στα κτήρια, το 65.3% είναι φυσικό αέριο, το 26.82% είναι ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το υπόλοιπο είναι ορυκτά και υγρά καύσιμα.

Η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε Δημοτικά κτήρια δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών να σχεδιάσει τις δράσεις του και να πετύχει τους ενεργειακούς του στόχους μέσα από ένα χρήσιμο εργαλείο με καινοτόμα χαρακτηριστικά και πολλαπλά οφέλη.

 

Ελληνικά
Δήμος Συκεών - Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος - Φυσικού αερίου
Δήμος Συκεών - Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος - Φυσικού αερίου
Δήμος Συκεών - Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος - Φυσικού αερίου
Δήμος Συκεών - Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος - Φυσικού αερίου