Ιστοσελίδα σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 - Κατασκευή / Αναβάθμιση / Σχεδίαση Ιστοσελίδων για ΑμεΑ - Drupal

Δημιουργία - Κατασκευή Ιστοσελίδας

  • Ανακατασκευή και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων

Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας

  • Responsive Design (σχεδίαση προσαρμοσμένη για tablets, smart-phones)
  • Περιβάλλον διαχείρισης εικόνων και κειμένων από το χρήστη
  • Διασύνδεση με social media
  • Ανάπτυξη δυναμικών photo galleries

Φιλοξενία Ιστοσελίδας / Web hosting
Επισκεφτείτε τη σελίδα

Ελληνικά