Το Meton στο ξενοδοχείο σας - Το Meterscope παντού μαζί σας

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων σε εστιατόρια, κουζίνες και άλλους χώρους ξενοδοχείων

Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα σας από τον υπολογιστή του γραφείου σας, το table ή το κινητό σας.

 

Ασφάλεια στα τρόφιμα

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων
 

Εύκολη εγκατάσταση

Κεντρική διαχείριση των δεδομένων, ασύρματοι αισθητήρες για την κάλυψη δυσπρόσιτων σημείων
 

Διαχείριση μεγάλων εγκαταστάσεων / οργανισμών

Διευκόλυνση διαδικασιών ISO 22000 / HACCP, κεντρική & επιμέρους εποπτεία κάθε εγκατάστασης με διαφορετικούς ρόλους (manager, τεχνική υπηρεσία, chef κοκ)

 

Επέκταση στην ενέργεια & το νερό

Καταγραφή ηλεκτρικής ενέργειας, αντλιών θερμότητας, επιμέρους καταναλώσεων, υδρομέτρηση, έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, μέτρηση χλωρίου στην πισίνα / ISO 50001, 14001

 

 

Εγκατεστημένο ήδη σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

 

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας Meton Sense Wireless - Επέκταση ασύρματου καταγραφικού: Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας. Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων ασύρματα

Δυνατότητα ασύρματης καταγραφής θερμοκρασίας & διασύνδεσης εξοπλισμού

 

Eύκολη εγκατάσταση με αποδεκτό κόστος σε μεγάλα / πολυώροφα κτίρια με το Meton Sense - Wireless Edition και ασύρματους αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας, με βιομηχανικό πρωτόκολλο επικοινωνίας.

 

Άμεση λύση με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας ή θερμοκρασίας/υγρασίας, κατάλληλους για τοποθέτηση εντός των ψυγείων, χωρίς μεσολάβηση τεχνικού / εγκαταστάτη.

 

Συνδυάζει τα οφέλη, τη στιβαρότητα & την αξιοπιστία της κεντρικής συλλογής δεδομένων με την ευελιξία που προσφέρουν οι ασύρματοι αισθητήρες.

 

Ψυκτικοί θάλαμοι - Ψυγεία - Καταψύξεις
 • Παρακολούθηση της θερμοκρασίας μέσω ασύρματων αισθητήρων μεγάλης εμβέλειας (πολλών ορόφων σε μια έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου). Διάρκεια μπαταρίας 14 χρόνια!
 • Δυνατότητα επέκτασης της καταγραφής με τη συλλογή δεδομένων υγρασίας, ψηφιακών μεγεθών, διοξειδίου του άνθρακα (Co2) κ.α
Καταγραφικά Θερμοκρασίας Meton Sense - Wireless Edition - Ασύρματη μέτρηση/καταγραφή: Καταγραφικό Θερμοκρασίας, Υγρασίας, CO2 & Ψηφιακών Εισόδων
Λοιπός εξοπλισμός
 • Ενεργειακές καταναλώσεις – Έλεγχος κατανάλωσης και διαχείριση
 • Αντλίες θερμότητας – Απόδοση και σενάρια αυτοματοποίησης
 • Θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης – Έλεγχος και σενάρια αυτοματοποίησης
 • Συγκέντρωση του χλωρίου στο νερό της πισίνας – Έλεγχος και σενάρια αυτοματοποίησης

 

 

Τι σας προσφέρει

 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη διαχείριση
 • Eπιτηρείται 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Προσωρινή τοπική αποθήκευση των δεδομένων για αποφυγή απώλειας καταγραφών σε περίπτωση προβλημάτων δικτύου
 • Διευκόλυνση τήρησης διαδικασιών HACCP / ISO 22000
 • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
 • Έλεγχος επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων - Επιτήρηση απόδοσης αντλίας θερμότητας / ISO 50001
 • Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και απεικόνιση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) / ISO 14001
 • Σωστή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης - Ασφαλής χλωρίωση νερού πισίνας

Ξενοδοχεία: Καταγραφή θερμοκρασιών στα τρόφιμα, καταγραφή ηλεκτρικής ενέργειας, επιτήρηση ανλτίας θερμότητας και μέτρηση επιμέρους καταναλώσεων - Υδρομέτρηση, έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, μέτρηση χλωρίου στην πισίνα / Τήρηση ISO 22000, 50001, 14001

Σε τι διαφέρει

 • Κεντρική διαχείριση των δεδομένων από πολλούς χώρους / κτίρια σε διαφορετικές ξενοδοχειακές μονάδες
 • Διαφορετικοί ρόλοι (τεχνική υπηρεσία, Chef - Maitre, f&b, διοίκηση και τμήματα ποιότητας) για επιμέρους εποπτεία των εγκαταστάσεων με διαφορετικές / εξατομικευμένες ρυθμίσεις
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης για πλήρη εναρμόνιση με το πρότυπο ISO της επιχείρησης:
  • Ονοματοδοσία και ομαδοποίηση σημείων καταγραφής
  • Διαχείριση συμβάντων, διορθωτικές ενέργειες, ειδοποιήσεις ασφαλείας
  • Εξαγωγή αναφορών
  • Προσαρμοσμένη επισκόπηση των σημαντικότερων δεδομένων για την κεντρική εποπτεία
 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Διασύνδεση με υφιστάμενο εξοπλισμό (αντλία θερμότητας, αυτοματισμοί κ.α.) - Επέκταση με νέες συσκευές (μετρητές ενέργειας)
 • Αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών
 • Δεν απαιτείται εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή - Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

 

Ξενοδοχεία: Καταγραφή θερμοκρασιών στα τρόφιμα, καταγραφή ηλεκτρικής ενέργειας, επιτήρηση ανλτίας θερμότητας και μέτρηση επιμέρους καταναλώσεων - Υδρομέτρηση, έλεγχος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, μέτρηση χλωρίου στην πισίνα / Τήρηση ISO 22000, 50001, 14001

 

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

 

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας & Διασύνδεσης Ελεγκτών/Συσκευών Meton Connect

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασία από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές - Δεδομένα από ελεγκτές ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων και άλλων συσκευών.

 

Επικοινωνία με μετρητές ενέργειας, αντλίες θερμότητας, παστεριωτές και αισθητήρες παντός τύπου.

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Connect

 

 

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας Meton Sense Wireless - Επέκταση ασύρματου καταγραφικού: Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας. Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων ασύρματα

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense - Wireless Edition

 

Δυνατότητα επέκτασης με ασύρματη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας

 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων κ.α. ασύρματα με αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας (πολλών ορόφων σε μια έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου) και διάρκεια μπαταρίας 14 χρόνια!
 • Δυνατότητα επέκτασης της καταγραφής με τη συλλογή δεδομένων υγρασίας, ψηφιακών μεγεθών, διοξειδίου του άνθρακα (Co2)

Δυνατότητα επεκτάσεων δικτύου και ενέργειας

 • Αυτονομία δικτύου: Δυνατότητα επέκτασης με 3G Modem για τη διασύνδεση στο ίντερνετ μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
 • Αυτονομία ενέργειας (UPS): Δυνατότητα επέκτασης για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και λήψη καταγραφών ακόμα και σε συνθήκες διακοπής ρεύματος

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense - Wireless edition

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων σε εστιατόρια, κουζίνες και άλλους χώρους ξενοδοχείων

 

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

Ξενοδοχεία - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας τροφίμων σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους θαλάμων
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο