ΜΕΤΟΝ - Το καταγραφικό για όλους τους Controllers

METERSCOPE - Απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις συσκευές

Συμμορφωμένο με το ειδικό πρότυπο για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ευπαθή προϊόντα (EN12830:2018), το σύστημα ικανοποιεί καθημερινά τις ανάγκες 300+ επιχειρήσεων

Διασύνδεση με αισθητήρες διαφόρων τύπων

 • 8 ενσωματωμένες I/Os για απευθείας σύνδεση αισθητηρίων θερμοκρασίας και τυποποιημένων βιομηχανικών σημάτων.
 • Υποστηρίζονται τύποι NTC/PTC, RTDs (Pt100, Pt1000 2 or 3 wire), Thermocouple, 1-Wire, 0/4…20mA, 0/2…10V, ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι

Διασύνδεση με ελεγκτές θερμοκρασίας συσκευών μέσω Modbus

 • Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού, μείωση χρόνου και κόστους καλωδίωσης, 100% συμφωνία με τις ενδείξεις των ψυγείων/θαλάμων.
 • Επιπλέον πληροφορίες (κατάσταση πόρτας, θερμ/σια evaporator, defrost, alarms κοκ)
 • Αποστολή εντολών στους ελεγκτές (έναρξη defrost, αλλαγή setpoint, οδήγηση relay κ.α.)

Διασύνδεση με ψυκτικά μηχανήματα

 • Λήψη πληροφοριών από συμπιεστές (compressors) σύνθετων ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακή καταναλωσή, ώρες λειτουργίας, σφάλματα (τρέχοντα και ιστορικά), στάθμη λαδιού κ.α.
 • Δυνατότητα υπολογισμού ενεργειακής κατανομής ανά συμπιεστή

Το καταγραφικό Meton Connect μπορεί να λάβει δεδομένα θερμοκρασίας από τις ενσωματωμένες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και από μεγάλη γκάμα ελεγκτών θερμοκρασίας του εμπορίου

Τι σας προσφέρει

 • 8 ενσωματωμένες αναλογικές και ψηφιακές εισόδους για τις μικρές εφαρμογές. Δυνατότητα προσθήκης επεκτάσεων I/Os για περισσότερα σημεία
 • Χρήση αισθητηρίων τύπου NTC, PTC, Pt100/Pt1000, RTDs, Thermocouple, 1-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA αλλά και ασύρματα αισθητήρια wireless M-Bus, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
 • Δυνατότητα λήψης δεδομένων θερμοκρασίας/πόρτας απευθείας από τους ελεγκτές των ψυγείων/θαλάμων, χωρίς εγκατάσταση αισθητηρίων ανά ψυγείο - καταγραφή επιπλέον πληροφοριών (στοιχεία evaporator, defrost, alarms, λειτουργία ανεμιστήρων, ψηφιακές επαφές κ.α.)
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης (εντολή απόψυξης ρύθμιση setpoint)
 • Καταχώρηση στοιχείων συντηρήσεων εξοπλισμού - προγραμματισμός μελλοντικών συντηρήσεων

Σε τι διαφέρει

 • Εύκολη & τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη καλωδίωση με απλό UTP καλώδιο.
 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς απαίτηση εγκατάστασης λογισμικού ή επιτόπου παραμετροποίηση
 • Η εταιρεία μας παρέχει την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στον τελικό πελάτη
 • Όλες οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες στον ίδιο λογαριασμό
 • Εξατομικευμένοι κανόνες ορθής λειτουργίας για έγκαιρο εντοπισμό δυσλειτουργιών με ειδοποίηση E-mail/SMS/Τηλεφώνου
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα.

 

Βιομηχανική & Εμπορική Ψύξη - Το καταγραφικό Meton Connect μπορεί να λάβει δεδομένα θερμοκρασίας από τις ενσωματωμένες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και από μεγάλη γκάμα ελεγκτών θερμοκρασίας του εμπορίου

Βιομηχανική & Εμπορική Ψύξη - Αισθητήρες θερμοκρασίας διαφόρων τύπων - Διασύνδεση με ελεγκτές θερμοκρασίας συσκευών μέσω Modbus & με ψυκτικά μηχανήματα
Ελληνικά