Βιομηχανική & Εμπορική Ψύξη - Το καταγραφικό Meton Connect μπορεί να λάβει δεδομένα θερμοκρασίας από τις ενσωματωμένες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και από μεγάλη γκάμα ελεγκτών θερμοκρασίας του εμπορίου ΜΕΤΟΝ - Το καταγραφικό για όλους τους Controllers

METERSCOPE - Απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις συσκευές

 

Συμμορφωμένο με το ειδικό πρότυπο για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ευπαθή προϊόντα (EN12830:2018), το σύστημα ικανοποιεί καθημερινά τις ανάγκες 300+ επιχειρήσεων

 

Διασύνδεση με αισθητήρες διαφόρων τύπων

 • 8 ενσωματωμένες I/Os για απευθείας σύνδεση αισθητηρίων θερμοκρασίας και τυποποιημένων βιομηχανικών σημάτων.
 • Υποστηρίζονται τύποι NTC/PTC, RTDs (Pt100, Pt1000 2 or 3 wire), Thermocouple, 1-Wire, 0/4…20mA, 0/2…10V, ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι

Διασύνδεση με ελεγκτές θερμοκρασίας συσκευών μέσω Modbus

 • Αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού, μείωση χρόνου και κόστους καλωδίωσης, 100% συμφωνία με τις ενδείξεις των ψυγείων/θαλάμων.
 • Επιπλέον πληροφορίες (κατάσταση πόρτας, θερμ/σια evaporator, defrost, alarms κοκ)
 • Αποστολή εντολών στους ελεγκτές (έναρξη defrost, αλλαγή setpoint, οδήγηση relay κ.α.)

Διασύνδεση με ψυκτικά μηχανήματα

 • Λήψη πληροφοριών από συμπιεστές (compressors) σύνθετων ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακή καταναλωσή, ώρες λειτουργίας, σφάλματα (τρέχοντα και ιστορικά), στάθμη λαδιού κ.α.
 • Δυνατότητα υπολογισμού ενεργειακής κατανομής ανά συμπιεστή

 

Το καταγραφικό Meton Connect μπορεί να λάβει δεδομένα θερμοκρασίας από τις ενσωματωμένες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και από μεγάλη γκάμα ελεγκτών θερμοκρασίας του εμπορίου.

 

Τι σας προσφέρει

 • 8 ενσωματωμένες αναλογικές και ψηφιακές εισόδους για τις μικρές εφαρμογές. Δυνατότητα προσθήκης επεκτάσεων I/Os για περισσότερα σημεία
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη διαχείριση
 • Eπιτηρείται 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Χρήση αισθητηρίων τύπου NTC, PTC, Pt100/Pt1000, RTDs, Thermocouple, 1-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA αλλά και ασύρματα αισθητήρια wireless M-Bus, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
 • Δυνατότητα λήψης δεδομένων θερμοκρασίας/πόρτας απευθείας από τους ελεγκτές των ψυγείων/θαλάμων, χωρίς εγκατάσταση αισθητηρίων ανά ψυγείο - καταγραφή επιπλέον πληροφοριών (στοιχεία evaporator, defrost, alarms, λειτουργία ανεμιστήρων, ψηφιακές επαφές κ.α.)
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης (εντολή απόψυξης ρύθμιση setpoint)
 • Καταχώρηση στοιχείων συντηρήσεων εξοπλισμού - προγραμματισμός μελλοντικών συντηρήσεων
 • Δυνατότητα επέκτασης με μετρητή ενέργειας για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων
 • Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και απεικόνιση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 

Σε τι διαφέρει

 • Εύκολη & τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη καλωδίωση με απλό UTP καλώδιο.
 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς απαίτηση εγκατάστασης λογισμικού ή επιτόπου παραμετροποίηση
 • Η εταιρεία μας παρέχει την εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στον τελικό πελάτη
 • Όλες οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες στον ίδιο λογαριασμό
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Εξατομικευμένοι κανόνες ορθής λειτουργίας για έγκαιρο εντοπισμό δυσλειτουργιών με ειδοποίηση E-mail/SMS/Τηλεφώνου
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα.

 

Βιομηχανική & Εμπορική Ψύξη - Το καταγραφικό Meton Connect μπορεί να λάβει δεδομένα θερμοκρασίας από τις ενσωματωμένες αναλογικές/ψηφιακές εισόδους και από μεγάλη γκάμα ελεγκτών θερμοκρασίας του εμπορίου

 

 

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

 

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense

 

 

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας Meton Sense Wireless - Επέκταση ασύρματου καταγραφικού: Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας. Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων ασύρματα

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense - Wireless Edition

 

 

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων κ.α. ασύρματα με αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας (πολλών ορόφων σε μια έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου) και διάρκεια μπαταρίας 14 χρόνια!

 

Δυνατότητα επέκτασης της καταγραφής με τη συλλογή δεδομένων υγρασίας, ψηφιακών μεγεθών, διοξειδίου του άνθρακα (Co2)

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense - Wireless edition

 

 

 

Καταγραφικό Θερμοκρασίας & Διασύνδεσης Ελεγκτών/Συσκευών Meton Connect

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασία από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές - Δεδομένα από ελεγκτές ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων και άλλων συσκευών.

 

Επικοινωνία με μετρητές ενέργειας, αντλίες θερμότητας, παστεριωτές και αισθητήρες παντός τύπου.

 

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Connect

 

 

 

 

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition / Meton PLC

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition: Καταγραφή δεδομένων και τοπικός έλεγχος

 
Καταγραφικό δεδομένων με δυνατότητα αποστολής εντολών ελέγχου σε συκευές και ρελε.
 
Διαμόρφωση απεικονίσεων HMI/webSCADA τοπικά, Επιτήρηση & ειδοποιήσεις μέσω Meterscope Manager Web Portal

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

Βιομηχανική & Εμπορική Ψύξη - Αισθητήρες θερμοκρασίας διαφόρων τύπων - Διασύνδεση με ελεγκτές θερμοκρασίας συσκευών μέσω Modbus & με ψυκτικά μηχανήματα
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο