Σύστημα συλλογής & διαχείριση δεδομένων

Τι είναιΔικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

Το Meterscope Portal είναι μία πλατφόρμα κεντρικής συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με σκοπό την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων της επιχείρισης σας.

Το περιβάλλον διαχείρισης είναι πάρα πολύ απλό και παρέχει δυνατότητες εξατομίκευσης, ώστε ο κάθε χρήστης να το προσαρμόσει με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Υπάρχει αναλυτικός οδηγός χρήσης στα ελληνικά με γενικές οδηγίες για τους αρχάριους και συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε ξεχωριστή λειτουργία.

Τι κάνει

 • Επικοινωνεί με τα καταγραφικά Meton, ανεξάρτητα από το πλήθος τους και τον τόπο εγκατάστασης τους.
 • Αποθηκεύει και οπτικοποιεί τα μετρούμενα μεγέθη με εύχρηστο και εύληπτο τρόπο.
 • Ρυθμίζει τις παραμέτρους λειτουργίας των καταγραφικών Meton.
 • Ειδοποιεί μέσω email & SMS τους χρήστες σε περίπτωση βλάβης ή υπέρβασης των κανόνων ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Επιτρέπει το διαμοιρασμό των δεδομένων με άλλους χρήστες π.χ. τεχνικούς, υπεύθυνους ποιότητας κλπ.
 • Καθιστά εφικτή την εύκολη διασύνδεση νέων καταγρφικών Meton λόγω της αρθρωτής αρχιτεκτονικής του.

Που πλεονεκτεί

 • Έχετε άμεση εικόνα της κατάστασης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον χρήσης
 • Έχετε πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Διατηρείτε αδιάβλητα πλήρες αρχείο καταγραφών και αρχείο συμβάντων
 • Προλαμβάνετε προβλήματα, καθώς ειδοποιείστε σύμφωνα με τους κανόνες που εσείς θέτετε
 • Αναβαθμίζετε την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχετε
 • Εξοικονομείτε πόρους μέσω της γνώσης και της δυνατότητας διαχείρισης που αποκτάτε

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο για μεμονωμένους πελάτες (ιδιώτες) όσο και για έργα μεγάλης κλίμακας υπό τη διεύθυνση των αρμόδιων για την ανάπτυξή τους φορέων (βιομηχανικοί καταναλωτές/μετρητικά δίκτυα).

 

Πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο EN-12830:2018 "Καταγραφή θερμοκρασίας στη διακίνηση, αποθήκευση & διανομή θερμοκρασιακά ευπαθών αγαθών - Δοκιμές, απόδοση, καταλληλότητα" ως end-to-end cloud SaaS σύστημα με πιστοποίηση λογισμικού κλάσης IIIb (κατά WELMEC 7.2), κατάλληλο για εφαρμογές αποθήκευσης (S) με ακρίβεια 0.5 σε εύρος μέτρησης -30...45oC, για καταγραφή θερμοκρασίας σε θερμοκρασιακά ευαίσθητα προϊόντα.

 

Πληροφορίες Συστήματος

Κεντρική Ιδέα

Η φιλοσοφία του συστήματος μπορεί να αναλυθεί σε τρεις άξονες:

Ι. Εποπτεία

Εποπτεύετε τα μετρούμενα μεγέθη της εγκατάστασης σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας εξυπηρετούν καλύτερα:

 • Τρέχουσες τιμές
 • Αρχείο καταγραφών σε λίστα, συγκεντρωτικά ή επιμέρους διαγράμματα.
 • Εξατομικευμένη σελίδα γενικής εποπτείας

ΙΙ. Παραμετροποίηση

Ρυθμίζετε τις παραμέτρους και τα όρια μέσα στα οποία θεωρείτε ότι η εγκατάσταση σας λειτουργεί όπως επιθυμείτε:

 • Παράμετροι που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος συνολικά
 • Όρια για κάθε ξεχωριστό μετρούμενο μέγεθος
 • Ρυθμίσεις για την αποστολή ειδοποιήσεων

ΙΙΙ. Έλεγχος

Ελέγχετε τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση σας βγήκε εκτός των ορίων που έχετε θέσει ή είχε απρόβλεπτη / προβληματική συμπεριφορά.

 • Το σύστημα βγήκε εκτός λειτουργίας ή δεν ανταποκρίνεται
 • Καταγράφονται μη επιθυμητές τιμές για ενα ή περισσότερα μεγέθη
 • Καταγράφεται αναλυτικό αρχείο συμβάντων και ειδοποιήσεων

Βασικές Λειτουργίες

 • Κανόνες & όρια: Ο χρήστης θέτει τα όρια ορθής λειτουργίας, ώστε να είναι σίγουρος ότι η εγκατάσταση του λειτουργεί όπως επιθυμεί
 • Τρέχουσες τιμές: Η κατάσταση της εγκατάστασης όπως έιναι αυτή τη στιγμή, οι τελευταίες τιμές από όλα τα μετρούμενα μεγέθη
 • Καταγραφές / Διαγράμματα: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να απεικονίσει τα δεδομένα στο διάγραμμα που επιθυμεί, καθώς επίσης να εξάγει αρχείο καταγραφών σε μορφή pdf.
 • Αρχείο Συμβάντων: Το ιστορικό των συμβάντων της εγκατάστασης.

Εκτός των παραπάνω, η πλατφόρμα παρέχει επιπλέον δυνατότητες όπως η δημιουργία συγκριτικών διαγραμμάτων, ο διαμοιρασμός δεδομένων,
ο χρονοπρογραμματισμός των ειδοποιήσεων, η εξατομικευμένη σελίδα απεικόνισης των δεδομένων, η διαχείριση των παραμέτρων λειτουργίας του καταγραφικού Meton, ο απομακρυσμένος έλεγχος των διασυνδεδεμένων συσκευών καθώς επίσης και νέες λειτουργίες που προστίθενται σε κάθε νέα αναβάθμιση και είναι διαθέσιμες για παλιούς και νέους χρήστες.

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε μερικά στιγμιότυπα του συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό.

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο