Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων ενός μεγάλου καταναλωτή και μία ελάχιστη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος και η άμεση εποπτεία του εξοπλισμού μέσω οποιασδήποτε συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την εξοικονόμηση πόρων.

H Infoscope Hellas έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας, απομακρυσμένου ελέγχου των επιμέρους συσκευών και απεικόνισης των δεδομένων μετρήσεων σε web portal.

  • Το καταγραφικό Meton, επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από τις συσκευές της εγκατάστασης σας και τον απομακρυσμένο έλεγχο τους.
  • Μέσω των καταγραφικών Meton, το σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Meterscope Web Portal επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε απλή ή πολύπλοκη συσκευή και εξοπλισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία της εγκατάστασης σας και τη δυνατότητα εξατομικευμένου καθορισμού των ιδανικών κανόνων λειτουργίας.
  • Η Infoscope Hellas παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων.

 

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας - Αυτόματη ρύθμιση θερμοστάτη - Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες - Άμεσος τοπικός έλεγχος

Το καταγραφικό Meton Connect - Control edition είναι η ειδική έκδοση του Meton Connect για αυτόματο τοπικό έλεγχο
  • Εντολή έναρξης / παύσης λειτουργίας συσκευών
  • Έλεγχος θερμοστάτη / ρύθμιση θερμοκρασίας (setpoint) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, air condition
  • Εντολή ψηφιακής εξόδου (πχ απόψυξη, φως, σειρήνα κοκ)
Ρύθμιση απομακρυσμένα για την συνθήκη που ενεργοποιεί ρελέ / ψηφιακής εντολής / αναλογικού μεγέθους setpoint
Άμεση απόκριση και λειτουργίας και στις περιπτώσεις αστάθειας / απώλειας δικτύου
Συσχέτιση παραμέτρων εισόδου (πχ θερμοκρασία, πόρτα) με εντολές (αλλαγή setpoint, ενεργοποίηση λειτουργίας, οπλισμός ρελέ)
Εστίαση σε έλεγχο θερμοστάτη / κλιματισμού χώρου για τη βέλτιστη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω αυστηρά καθορισμένης λειτουργίας των συσκευών
  • Ταυτόχρονη συλλογή και καταγραφή δεδομένων των συσκευών, θερμοκρασίας / υγρασίας / ψηφιακών επαφών με ένα καταγραφικό
  • Επέκταση με μετρητή ενέργειας για καταγραφή της κατανάλωσης
  • Ακρίβεια στη ρύθμιση των θερμοστατών
 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά καταγραφικών Meton και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό του Meterscope Portal!

 

Τηλεμετρία - Απεικόνιση και διαχείριση ενεργειακών μετρήσεων
Ελληνικά