Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων ενός μεγάλου καταναλωτή και μία ελάχιστη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος και η άμεση εποπτεία του εξοπλισμού μέσω οποιασδήποτε συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και την εξοικονόμηση πόρων.

H Infoscope Hellas έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας, απομακρυσμένου ελέγχου των επιμέρους συσκευών και απεικόνισης των δεδομένων μετρήσεων σε web portal.

  • Το καταγραφικό Meton, επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από τις συσκευές της εγκατάστασης σας και τον απομακρυσμένο έλεγχο τους.
  • Μέσω των καταγραφικών Meton, το σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Meterscope Web Portal επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε απλή ή πολύπλοκη συσκευή και εξοπλισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία της εγκατάστασης σας και τη δυνατότητα εξατομικευμένου καθορισμού των ιδανικών κανόνων λειτουργίας.
  • Η Infoscope Hellas παρέχει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά καταγραφικών Meton και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό του Meterscope Portal!

 

Τηλεμετρία - Απεικόνιση και διαχείριση ενεργειακών μετρήσεων
Ελληνικά