Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Σειρά καταγραφικών συστημάτων Meton

Η σειρά καταγραφικών Meton αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης.

 

Το καταγραφικό Meton προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, παρέχοντας τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στην εκάστοτε επιχείρηση.

 

Η διασύνδεση με την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal παρέχει πλήθος δυνατοτήτων από την άνεση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης φορητής συσκευής.

 

Ο Μέτων (αγγλικά Meton) ήταν αρχαίος 'Ελληνας μαθηματικός. Ξεχώρισε για τους υπολογισμούς του σχετικά με το σεληνιακό κύκλο.

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας - Αυτόματη ρύθμιση θερμοστάτη - Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες - Άμεσος τοπικός έλεγχοςΚαταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition

 

Το καταγραφικό Meton Connect - Control edition είναι η ειδική έκδοση του Meton Connect για αυτόματο τοπικό έλεγχο:
 • Εντολή έναρξης / παύσης λειτουργίας συσκευών
 • Έλεγχος θερμοστάτη / ρύθμιση θερμοκρασίας (setpoint) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, air condition
 • Εντολή ψηφιακής εξόδου (πχ απόψυξη, φως, σειρήνα κοκ)
 
Αυτοματισμός εύκολα, αξιόπιστα και απλά:
 1. Ρύθμιση απομακρυσμένα για την συνθήκη που ενεργοποιεί ρελέ / ψηφιακή εντολή / setpoint
 2. Άμεση απόκριση και λειτουργία και στις περιπτώσεις αστάθειας / απώλειας δικτύου
 3. Συσχέτιση παραμέτρων εισόδου (πχ θερμοκρασία, πόρτα) με εντολές (αλλαγή setpoint, ενεργοποίηση λειτουργίας, οπλισμός ρελέ)
 
Έλεγχος θερμοστάτη / κλιματισμού χώρου για τη βέλτιστη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω αυστηρά καθορισμένης λειτουργίας των συσκευών
 • Ταυτόχρονη συλλογή και καταγραφή δεδομένων των συσκευών, θερμοκρασίας / υγρασίας / ψηφιακών επαφών με ένα καταγραφικό
 • Ακρίβεια στη ρύθμιση των θερμοστατών
   
Μέτρηση ενεργειακών καταναλώσεων, κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, εντοπισμός υπερκαταναλώσεων, κατανομή κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος
Επέκταση με μετρητή/αναλυτή ενέργειας για καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικά και κατανεμημένα
 • Καταγραφή συνολικής κατανάλωσης
 • Δυνατότητα διασύνδεσης αναλυτή ενέργειας για επιπλέον πληροφορίες πέραν της κατανάλωσης (τάση, ρεύμα, ισχύς ανά φάση, αρμονικές, συνημίτονο κοκ)
 • Καταγραφή επιμέρους καταναλώσεων και συσχέτιση τους με την κεντρική
 • Επισήμανση στις περιπτώσεις μεγάλης / υπερβολικής κατανάλωσης στο αρχείο συμβάντων
 • Συσχετισμός λειτουργίας/κατανάλωσης συσκευών με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

 

Μέσω του συστήματος κεντρικής διαχείρισης Meterscope Manager Web Portal

Καταγραφικό θερμοκρασίας - Προσφορά για καταγραφικό θερμοκρασίας - αυτόματης ρύθμισης θερμοστάτη και ψηφιακών εντολών - Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες - Άμεσος τοπικός έλεγχος

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό!

 

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων - εργαστηριακού/ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμούΣύνοψη

Το καταγαραφικό σύστημα Meton Connect - Control Edition παρέχει πλήρη εποπτεία του εξοπλισμού ταυτόχρονα με τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου των συσκευών.

Παρέχει ειδοποιήσεις ασφαλείας με πολλά επίπεδα συναγερμών και δυνατότητα εύκολων ρυθμίσεων.

Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας της επιχείρησης

Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται κεντρικά και η πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal εξελίσσεται διαρκώς, παρέχοντας ευκολίες στη ζωή του επαγγελματία

Ενδεικτικές Εφαρμογές

Διασύνδεση με αισθητήρες κάθε τύπου, ελεγκτές θερμοκρασίας όλων των δημοφιλών οιων μέσω Modbus, συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων, , όργανα, αναλυτές και υφιστάμενα συστήματα SCADA, PLC, MBSΚαταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & υγρασίας ψυκτικών θαλάμων & αποθηκευτικών χώρων / Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων κεντρικών & επιμέρους καταναλώσεων / Καταγραφή μεγεθών στάθμης, βάρους, πίεσης, ροής υγρώνBEMS για τα δημόσια κτίρια: Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού. 30% εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων - Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης/φωτισμού/εξοπλισμού γραφείου - Ενεργειακός Έλεγχος - εξοπλισμός για ενεργειακούς επιθεωρητές συμβατός με το πρότυπο EN 16247

 

Δυνατότητα επέκτασης

Καταγραφικό θερμοκρασίας - Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες - Άμεσος τοπικός έλεγχοςΔιασύνδεση με ασύρματα αισθητήρια θερμοκρασίας υγρασίας

Ασύρματη βιομηχανική δικτύωση μέσω του πρωτοκόλλου Wireless M-Bus

 

Ζητήστε μας προσφορά

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

 

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας - Έλεγχος θερμοστάτη - Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες - Άμεσος τοπικός έλεγχος
Ελληνικά