Η Infoscope Hellas αναπτύσσει πολυμεσικές εφαρμογές που αφορούν τη μέτρηση, απεικόνιση και αξιολόγηση διάφορων εργομετρικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η ταχύτητα των αντανακλαστικών και οι επιδόσεις σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες (άλματα, ρίψεις κ.ά.) καθώς και η ακρίβεια εκτέλεσης συγκεκριμένων κινήσεων, κίνησης στο χώρο κ.α. Ο χρήστης καλείται να εκτελέσει διάφορες ασκήσεις, κατόπιν των οδηγιών που βλέπει στην οθόνη.

Οι παραπάνω εφαρμογές αναπτύχθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και βρίσκονται σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2013

Watch the demonstration

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Εργομετρικές - πολυμεσικές εφαρμογές στο ολυμπιακό μουσείο θεσσαλονίκης

Εργομετρικές - πολυμεσικές εφαρμογές στο ολυμπιακό μουσείο θεσσαλονίκης

Εργομετρικές - Πολυμεσικές εφαρμογές
Ελληνικά