Ελληνικά

Ο χρήστης καλείται να σταθεί στο ένα του πόδι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 δευτερόλεπτα) και να προσπαθήσει έτσι, ώστε ο κορμός του να έχει τις μικρότερες δυνατές διακυμάνσεις.

Ελληνικά
Εργομετρική πολυμεσική εφαρμογή εκτίμησης ισορροπίας
Επίδειξη εκτίμησης / μέτρησης Ισορροπίας

Πολυμεσικό σύστημα βασιζόμενο σε τεχνολογία 3D image processing για μέτρηση στατικού άλματος καθ' ύψος. Το σύστημα αποτελείται απο υπολογιστή - οθόνη και τη 3D κάμερα του Microsoft KinectTM. Η διεπαφή του συστήματος με το χρήστη υποβοηθάται και με τη χρήση QR tagging.

Ελληνικά
Συσκευή μέτρησης στατικού άλματος
Επίδειξη συστήματος μέτρησης στατικού άλματος

Ο χρήστης καλείται να πιέσει το αντίστοιχο μπουτόν στο μικρότερο δυνατό χρόνο από τη στιγμή που ανάβει το δοκιμαστικό LED. Ο χρόνος του απεικονίζεται στην οθόνη και ταυτόχρονα καταγράφεται σε βάση δεδομένων, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα.

Ελληνικά
Συσκευή μέτρησης αντανακλαστικών (μάτια-χέρια)
Επίδειξη συσκευής μέτρησης αντανακλαστικών (μάτια-χέρια) από την Πηγή Δεβετζή
Μέτρηση και αποτελέσματα αντανακλαστικών χεριών