Σύστημα μέτρησης στατικού άλματος

Πολυμεσικό σύστημα βασιζόμενο σε τεχνολογία 3D image processing για μέτρηση στατικού άλματος καθ' ύψος. Το σύστημα αποτελείται απο υπολογιστή - οθόνη και τη 3D κάμερα του Microsoft KinectTM. Η διεπαφή του συστήματος με το χρήστη υποβοηθάται και με τη χρήση QR tagging. Το σύστημα διατίθεται είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε ως μέρος του ολοκληρωμένου πακέτου εργομετρικών εφαρμογών (infometrics basic, advanced και professional)

Ο χρήστης καλείται να εκτελέσει στατικό άλμα κατόπιν των οδηγιών που βλέπει στην οθόνη. Η εφαρμογή εκκινεί αυτόματα όταν εντοπιστεί ο χρήστης και στην οθόνη απεικονίζεται η αντίστροφη μέτρηση. Λαμβάνονται οι αντίστοιχες μετρήσεις από τα σημεία του σώματους για τα οποία επιλέχτηκε να  παρακολουθούνται με τη χρήση του Skeleton Tracking του Microsoft KinectTM, δίνοντας και τη σχετική απεικόνιση.

Τέλος, μετά την εκτέλεση του άλματος και την επεξεργασία των δεδομένων, εντοπίζεται το υψηλότερο σημείο στο οποίο έφτασε ο χρήστης, με συντελεστή βαρύτητας το σημείό του σώματος που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το στήθος και τα πόδια, το μεν ως παράδειγμα σημείου που παρουσιάζει μικρή διακύμανση, τα δε ως σημείο που παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης εκτελεί το άλμα.

 

Ελληνικά