Δημιουργία - Αναβάθμιση Ιστοσελίδων

Ελληνικά

Kastania-agrafa.gr

Ελληνικά

Νέα έκδοση Μπάρας Προσβασιμότητας

Δημιουργία - Κατασκευή Ιστοσελίδας

  • Σχεδίαση

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

Kastania-agrafa - Drupal - Αρχική Σελίδα - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε αμέα - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Μπάρα Προσβασιμότητας - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε αμέα - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Μπάρα Προσβασιμότητας - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε αμέα - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Ανάγνωση και Επισήμανση Κειμένου - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε αμέα - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Οδηγός Χρήσης Μπάρας Προσβασιμότητας ΑμεΑ - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Οδηγός Χρήσης Μπάρας Προσβασιμότητας ΑμεΑ - Πρότυπο WCAG 2.0
Kastania-agrafa - Drupal - Δομή Ιστοσελίδας - Κύρια μέρη & Επικεφαλίδες  - Πρότυπο WCAG 2.0

TheGreekDesigners.com

Ελληνικά

Δημιουργία - Κατασκευή Ιστοσελίδας - Ηλεκτρονικό Κατάστημα

  • Αρχική σχεδίαση με βάση τις επιθυμίες του πελάτη, υλοποίηση με στόχο τη λειτουργική ευελιξία
thegreekdesigners.com - Ηλεκτρονικό καστάστημα - E-shop - Wordpress

toroni-villamaria.com

Ελληνικά

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων
toroni-villamaria.com - Wordpress - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε αμέα - Πρότυπο WCAG 2.0
Προσαρμογή ιστοσελίδας Wordpress - Προσβασιμότητα ΑμεΑ - Συμμόρφωση με πρότυπο WCAG 2.0

Σελίδες