Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο - Εισαγωγή στην προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σημαίνει ότι οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.  Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σημαίνει ότι οι ανάπηροι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο Διαδίκτυο και μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτό.  Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ωφελεί επίσης και άλλους, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων ανθρώπων που λόγω της γήρανσης οι  δυνατότητές τους είναι διαφορετικές.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο καλύπτει όλες τις ανικανότητες που επηρεάζουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και  περιλαμβάνει: οπτικές, ακουστικές, σωματικές, δυσκολίες ομιλίας, γνωστικές, και νευρολογικές ανικανότητες.

Εκατομμύρια ανθρώπων με ανικανότητες  έχουν επιπτώσεις στη χρήση  του Διαδικτύου.  Αυτήν την περίοδο, οι περισσότερες ιστοσελίδες και λογισμικά παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες στη δυνατότητα πρόσβασης και η χρήση τους γίνεται πιο δύσκολη ή αδύνατη για πολλούς ανάπηρους ανθρώπους.  Δεδομένου ότι οι ιστοσελίδες και τα λογισμικά θα διατίθενται πιο εύκολα, οι ανάπηροι άνθρωποι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να συμμετέχουν στο Διαδίκτυο  αποτελεσματικότερα.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ωφελεί επίσης και  τους ανθρώπους χωρίς ανικανότητες.  Παραδείγματος χάριν, μια βασική αρχή της δυνατότητας πρόσβασης Διαδικτύου είναι να σχεδιάζει ιστοσελίδες και  λογισμικά που είναι ευέλικτα για να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες, τις προτιμήσεις, και τις καταστάσεις των χρηστών.  Αυτή η ευελιξία ωφελεί επίσης τους ανθρώπους χωρίς ανικανότητες σε ορισμένες καταστάσεις, όπως οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μια αργή σύνδεση  στο Διαδίκτυο, οι άνθρωποι με τις «προσωρινές ειδικές ανάγκες» όπως ένας σπασμένος βραχίονας, και οι άνθρωποι με τις διαφορετικές δυνατότητες λόγω της γήρανσης.

Γιατί η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι σημαντική

Το Διαδίκτυο είναι ένας, όλο και περισσότερο, ερευνητικός χώρος σε πολλούς τομείς της ζωής: εκπαίδευση, απασχόληση, κυβέρνηση, εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, αναψυχή, κ.ά.  Είναι σημαντικό  το Διαδίκτυο να είναι προσιτό,  προκειμένου να παρασχεθούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στους ανάπηρους ανθρώπους. Η  προσιτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανάπηρους ανθρώπους να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην κοινωνία.

Το Διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα της πρωτοφανούς πρόσβασης σε πολλές πληροφορίες και την δυνατότητα της αλληλεπίδρασης για πολλούς ανάπηρους ανθρώπους. Δηλαδή τα εμπόδια δυνατότητας πρόσβασης στο έντυπο υλικό, στον ήχο, και στα οπτικά μέσα μπορούν να υπερνικηθούν ευκολότερα μέσω της τεχνολογίας του Διαδικτύου.

Μια άλλη σημαντική προϋπόθεση  για τις οργανώσεις είναι ότι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο  σε μερικές περιπτώσεις καλύπτεται  από νόμους και συγκεκριμένες  πολιτικές.  Για την πολιτική του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τη για τη  Δυνατότητα Πρόσβασης για τους ανάπηρους ανθρώπους μπορείτε να ενημερωθείτε στο:  Accessibility of Public Websites -- Accessibility for People with Disabilities

Καθιστώντας το Διαδίκτυο προσιτό

Ένα μεγάλο μέρος της προσοχής για τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο  ήταν οι ευθύνες των υπεύθυνων για την ανάπτυξη του Διαδικτύου.  Εντούτοις, το λογισμικό του Διαδικτύου έχει επίσης έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτό.  Το λογισμικό πρέπει να βοηθήσει τους υπεύθυνους για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν ευέλικτες ιστοσελίδες  για να είναι εύκολες στη χρήση από τους ανάπηρους ανθρώπους.

Ένας από τους ρόλους της Πρωτοβουλίας για τη Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο  Web Accessibility Initiative είναι η ανάπτυξη  οδηγιών και  τεχνικώνς που περιγράφουν τις  δυνατότητας πρόσβασης  στο λογισμικό του Διαδικτύου  και τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη του Διαδικτύου. Αυτές οι οδηγίες WAI θεωρούνται διεθνή πρότυπα για τη προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο.

Καθιστώντας την Ιστοσελίδα σας προσιτή

Το να γίνει μία ιστοσελίδα  προσιτή μπορεί να είναι ένα θέμα απλό ή σύνθετο. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: το κείμενο, το μέγεθος και τη πολυπλοκότητα  της σελίδας, των εργαλείων και του περιβάλλοντος ανάπτυξης.

Πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα για τη δυνατότητας πρόσβασης εφαρμόζονται εύκολα εάν προγραμματίζονται από την αρχή της ανάπτυξης των ιστοσελίδων ή κατά τον επανασχεδιασμό αυτών.  Ο καθορισμός των απρόσιτων ιστοχώρων μπορεί να απαιτήσει σημαντική προσπάθεια, ειδικά περιοχές που δεν κωδικοποιήθηκαν αρχικά «» κατάλληλα με την τυποποιημένη σήμανση XHTML, και τις περιοχές με ορισμένους τύπους περιεχομένου όπως τα πολυμέσα.

Αξιολόγηση της προσβασιμότητας μιας Ιστοσελίδας

Κατά την διαδικασία δημιουργίας ή επανασχεδιασμού μιας σελίδας, αξιολογώντας νωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης κατά  τη διάρκεια της ανάπτυξης μπορούν  να αναγνωριστούν νωρίς τα προβλήματα στη δυνατότητα πρόσβασης και θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν.  Οι απλές τεχνικές όπως η αλλαγή των ρυθμίσεων σε μια μηχανή αναζήτησης μπορούν να καθορίσουν εάν η ιστοσελίδα συναντά κάποιες οδηγίες για τη δυνατότητα πρόσβασης.  Μια περιεκτική αξιολόγηση για να καθορίσει εάν μια σελίδα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες δυνατότητας πρόσβασης είναι πιο σύνθετη.

Υπάρχουν εργαλεία  που βοηθούν στην αξιολόγηση.  Εντούτοις, κανένα εργαλείο από μόνο του  δεν μπορεί να καθορίσει εάν μια σελίδα έχει οδηγίες για τη  δυνατότητα πρόσβασης.  Η ανθρώπινη εμπειρική αξιολόγηση απαιτείται για να καθορίσει εάν μια σελίδα είναι προσιτή.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ιστοσελίδα WAI Web site παρέχει  οδηγίες και έρευνες για να βοηθήσει να καταστεί το Διαδίκτυο προσιτό. 

Σχετικές έρευνες για να καταστήσουν το Διαδίκτυο προσιτό είναι επίσης διαθέσιμες από άλλες οργανώσεις, και πολλές μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο.

 

ETTAD - Εισαγωγή για την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο

 

Διαβάστε περισσότερα για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο

 

Ελληνικά