Οικιακός Εξοπλισμός

Ενεργειακές Μετρήσεις - Απεικόνιση ενεργειακών δεδομένων

Σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και παρουσίασης μετρήσεων: Αναλυτική παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων μιας εγκατάστασης.

 • Παραμετροποιήσιμο απεικονιστικό διαδικτυακό περιβάλλον
 • Καταγραφή ενεργειακών μετρήσεων - μετρήσεις περιβαλλοντικών ενδείξεων
 • Ποικιλία μετρητών, εύρος εγκατάστασης - κλιμακούμενο κόστος
 • Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου και τηλεμετρίας

 

Ελληνικά

Φορητή Συσκευή ενεργειακών μετρήσεων και αυτοματισμών - Infoscope RoostKit

Φορητός αναλυτής - μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας, εύκολη εγκατάσταση και ευελιξία παραμετροποίησης
 • Επίδειξη ενεργειακών συστημάτων και συσκευών
 • Προσωρινή εγκατάσταση καταγραφής ενεργειακών δεδομένων για δοκιμαστική περίοδο
 • Επίδειξη δυνατοτήτων τηλεμετρίας
 • Επεκτασιμότητα σε συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου, τηλεμετρίας - επίδειξη και προσωρινή εγκατάσταση δοκιμαστικής περιόδου
 • Ενσωματωμένος μετρητής με υποδοχές διασύνδεσης με αγωγούς μονοφασικού και τριφασικού δικτύου
 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μετρητή
 • Τοπικός έλεγχος και καταγραφή μετρήσεων - ενσωματωμένη οθόνη
 • Απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχος - Διασύνδεση με Web Portal
 • Διασύνδεση με συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου και τηλεμετρίας
Ελληνικά

Φορητή συσκευή ενεργειακών μετρήσεων

Φορητό βαλιτσάκι ενεργειακών μετρήσεων για επίδειξη και δοκιμαστική εγκατάσταση μετρητικού ή συστήματος αυτοματισμού

 • Ενσωματωμένος μετρητής με υποδοχές διασύνδεσης με αγωγούς μονοφασικού και τριφασικού δικτύου

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού μετρητή

 • Τοπικός έλεγχος και καταγραφή μετρήσεων

 • Απομακρυσμένη εποπτεία και έλεγχος - Διασύνδεση με Web Portal

 

Ελληνικά

Ezybox

Οικιακός, κτιριακός ή βιομηχανικός αυτοματισμός

 • Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση κατάσταση συναγερμού

 • Απομακρυσμένος έλεγχος

 • Εύκολη εποπτεία της εγκατάστασης μέσω pc ή smartphone

 

Ελληνικά