Επιλέξτε το είδος καταγραφής που σας ενδιαφέρει.
  • Μόνο θερμοκρασία
  • Μέτρηση βασικών μεγεθών όπως θερμοκρασία, υγρασία και απλές ψηφιακές επαφές (πόρτες)
  • Δεδομένα από διασύνδεση με τις συσκευές (πχ θερμοκρασία evaporator από ψυγείο, κατάσταση ανεμιστήρα ψυκτικού θαλάμου, κατάσταση απόψυξης καταψύκτη, κατάσταση παστεριωτή, ώρες λειτουργίας λέβητα ή μηχανών παραγωγής κοκ)
  • Μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών (θερμοκρασία υγρού αζώτου, στάθμη / ροή υγρών, μέτρηση αγωγιμότητας κοκ
Πόσα διαφορετικά σημεία / συσκευές επιθυμείτε να επιτηρούνται
Μπορείτε να επιλέξετε κατά προσέγγιση μία ενδεικτική ημερομηνία παράδοσης / εγκατάστασης, εφόσον γνωρίζετε
Η εγκατάσταση του καταγραφικού μας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απλή και απαιτεί μόνο απλή ηλεκτρολογική εξειδίκευση. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε διαθέσιμο συνεργάτη ή έχουμε περίπτωση εξειδικευμένης εγκατάστασης, μπορούμε να την αναλάβουμε εμείς.
Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του συνεργάτη σας, για να συνεννοηθούμε απευθείας μαζί του.
Επιλέξτε πιθανές εξειδικευμένες απαιτήσεις
Θα θέλατε μια προσφορά και από εμάς;
Οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να προσθέσετε