Αγαπητοί μας συνεργάτες,

 

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

Το σύστημα κεντρικής συλλογής δεδομένων Meterscope είναι σχεδιασμένο ώστε να διασυνδέεται με διάφορες συσκευές, ελεγκτές θερμοκρασίας, συσκευές PLC, καθώς και αισθητήρες για την παρακολούθηση μεγεθών όπως θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, στάθμη, καταναλώσεις ενέργειας, σε χώρους παραγωγής, ψυκτικούς θαλάμους και ψυγεία.

Έχουμε ενσωματώσει και τυποποιήσει την επικοινωνία με μια μεγάλη γκάμα δημοφιλών ελεγκτών του εμπορίου των κατασκευαστών Eliwell, Dixell, Pego, Lae κ.α. ενσύρματα ή και ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου Modbus.

Επιπλέον, το σύστημα εκτός από το χειροκίνητο έλεγχο, μπορεί να εκτελεί σενάρια αυτοματισμού, για τον έλεγχο της παραγωγής.

 

Επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό συσκευών και λογισμικού και δημιουργήστε τη δική σας λύση για το πελατολόγιο σας!

 

 

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect

 

Καταγραφικό συλλογής δεδομένων απευθείας από τους ελεγκτές των διασυνδεδεμένων συσκευών

 • Καταγραφή των δεδομένων (θερμοκρασία, κατάσταση λειτουργίας επιμέρους στοιχείων, ψηφιακές επαφές) συσκευών ελέγχου ψύξης, ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων κ.α. Διασύνδεση με πλήθος ελεγκτών (πχ Dixell, Pego, Eliwell, LAE κ.α.) που χρησιμοποιούνται ευρέως στους επαγγελματικούς χώρους.
 • Παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων (κατανάλωση ενέργειας, ισχύς, τάση δικτύου, ρεύμα) σε συνδυασμό με έξυπνο μετρητή ενέργειας
 • Διασύνδεση με ελεγκτές θερμοκρασίας συσκευών και ψυκτικά μηχανήματα
 • Ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία πρωτοκόλλου Modbus
 • Συλλογή δεδομένων από εξειδικευμένους αισθητήρες (θερμοκρασία ειδικών συσκευών, υγρασία, στάθμη, πίεση, ροή υγρών κ.α.)

Δείτε τη λύση του Meton Connect, για μέτρηση και καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες κάθε τύπου.

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας Meton Sense Wireless - Επέκταση ασύρματου καταγραφικού: Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας. Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων ασύρματαΚαταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense - Wireless Edition

 

Δυνατότητα επέκτασης με ασύρματη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας

 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων κ.α. ασύρματα με αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας (πολλών ορόφων σε μια έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου) και διάρκεια μπαταρίας 14 χρόνια!
 • Δυνατότητα επέκτασης της καταγραφής με τη συλλογή δεδομένων υγρασίας, ψηφιακών μεγεθών, διοξειδίου του άνθρακα (Co2)

Δυνατότητα επεκτάσεων δικτύου και ενέργειας

 • Αυτονομία δικτύου: Δυνατότητα επέκτασης με 3G Modem για τη διασύνδεση στο ίντερνετ μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
 • Αυτονομία ενέργειας (UPS): Δυνατότητα επέκτασης για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και λήψη καταγραφών ακόμα και σε συνθήκες διακοπής ρεύματος

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense - Wireless edition

 

 

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition: Καταγραφή δεδομένων και τοπικός έλεγχος

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect - Control Edition / Meton PLC

 

Καταγραφικό δεδομένων με δυνατότητα αποστολής εντολών ελέγχου σε συκευές και ρελε

 • Εντολή έναρξης / παύσης λειτουργίας συσκευών
 • Έλεγχος θερμοστάτη / ρύθμιση θερμοκρασίας (setpoint) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, air condition
 • Εντολή ψηφιακής εξόδου (πχ απόψυξη, φως, σειρήνα κοκ)
 • BMS σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Υποστήριξη BACnet IP για έργα μεγάλης κλίμακας, KNX, M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευές
 • Διαμόρφωση απεικονίσεων HMI/webSCADA τοπικά, Επιτήρηση & ειδοποιήσεις μέσω Meterscope Manager Web Portal

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Δείτε παρακάτω τις διαθέσιμες λύσεις

 • Εμπορική και βιομηχανική ψύξη
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Βιομηχανία Φαρμάκων
 • Γαλακτοκομικός Τομέας
 • Αυτοματισμοί και κτιριακός έλεγχος
 • Ενεργειακές μετρήσεις

Διασύνδεση με αισθητήρες κάθε τύπου, ελεγκτές θερμοκρασίας όλων των δημοφιλών οιων μέσω Modbus, συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων, , όργανα, αναλυτές και υφιστάμενα συστήματα SCADA, PLC, MBSΕστιατόρια - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων - HACCP / ISO / EN 12830Ξενοδοχεία - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας τροφίμων σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους θαλάμωνΒιομηχανικός και κτιριακός εξοπλισμός - Προγραμματίζετε τις εφαρμογές σας μέσα από το CODESYS με τη χρήση γλώσσας ST / FBD / CFC / Ladder. Διαμορφώνετε εύκολα τις δικές σας HMI/webSCADA απεικονίσεις

Συλλογή & Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση ψύξης - θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλαΥποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή Ενεργειακός Έλεγχος - εξοπλισμός για ενεργειακούς επιθεωρητές συμβατός με το πρότυπο EN 16247Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & υγρασίας ψυκτικών θαλάμων & αποθηκευτικών χώρων / Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων κεντρικών & επιμέρους καταναλώσεων / Καταγραφή μεγεθών στάθμης, βάρους, πίεσης, ροής υγρώνΔιατάξεις Αυτοματισμού Θέρμανσης για εξοικονομώ αυτόνομώ - πολυζωνική θέρμανση - smart home - έξυπνο σπίτι - ενεργειακή αναβάθμιση

 

Το σύστημα συνδέεται με το portal κεντρικής διαχείρισης Meterscope και παρέχει:
 •     Πρόσβαση στα δεδομένα εύκολα ανά πάσα στιγμή, από οποιονδήποτε Η/Υ, tablet ή κινητό
 •     Παρακολούθηση των καταγραφών για προσαρμοσμένα διαστήματα (τελευταία ώρα, μέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος)
 •     Εξαγωγή αρχείου καταγραφών ανά πάσα στιγμή
 •     Οριοθέτηση και επεξεργασία κανόνων ορθής λειτουργίας (π.χ. άνω όριο ορθής λειτουργίας: 5 βαθμοί, κάτω όριο: -10 βαθμοί, ανοχή: 2 ώρες)
 •     Προσαρμογή των ειδοποιήσεων ασφαλείας ανά κανόνα -ειδοποίηση e-mail, SMS και τηλεφωνικής κλήσης, με επιπλέον δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
 •     Ημερολόγιο και αρχείο συμβάντων
 •     Συγκεντρωτική απεικόνιση τρέχοντων συναγερμών
 •     Εξαγωγή αναφορών θερμοκρασίας / ψηφιακών επαφών
 •     Εξατομικευμένη σελίδα άμεσης εποπτείας όλων των σημείων και της τρέχουσας κατάστασης τους

 
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη κατάλληλη λύση, για την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Με εκτίμηση,
Η ομάδα της Infoscope Hellas

Θέλω να κλείσω ραντεβού για παρουσίασΕπικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

Καταγραφικό Meton

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

 • Επιτήρηση 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για εύκολη διαχείριση και αξιοπιστία.
 • Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μέσω e-mail & τηλεφώνου
 • Δωρεάν τεχνικός έλεγχος ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης με δωρεάν και τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα με δική μας εντολή παραλαβής από το χώρο σας

 

 

 

 

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων
Ελληνικά