Κατασκευή ιστοσελίδας WCAG 2.0 - Gloriamaris.info

Δημιουργία - Κατασκευή Ιστοσελίδας

  • Αρχική σχεδίαση με βάση τις επιθυμίες του πελάτη, υλοποίηση με στόχο τη λειτουργική ευελιξία
  • Παραμετροποίηση ιστοσελίδας - ανασχεδίαση σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, επιπλέον χαρακτηριστικά, τροποποιήσεις αρχικής σχεδίασης
  • Ανακατασκευή και αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
  • Responsive Design (σχεδίαση προσαρμοσμένη για tablets, smart-phones)

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων
  • Αυτόματη έναρξη φωνητικής λειτουργίας - Περιγραφή λειτουργίας προσβασιμότητας ΑμεΑ

Φιλοξενία Ιστοσελίδας / Web hosting
Δείτε την ιστοσελίδα

Ελληνικά