Αγαπητοί μας συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, με επιδότηση του 90% της επένδυσης, πήρε επιπλέον παράταση έως τις 31/7/2023.

Η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα αγοράς του καταγραφικού Meton στους δικαιούχους του προγράμματος με την εξαργύρωση του σχετικού Voucher.

 

 

Παράταση έως 31/5! Απόκτηση καταγραφικού Meton με εξαργύρωση Voucher 90% επιδότησης της επένδυσης "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ"

 

Αυτόματη καταγραφή θερμοκρασίας και άλλων κρίσιμων δεδομένων της επιχείρησης για τη διευκόλυνση τήρησης διαδικασιών HACCP / ISO και την αποφυγή βλαβών

 

 

Άμεσα οφέλη

 • Εξοικονόμηση χρόνου, και κόστους από την τήρηση χειροκίνητων καταγραφών για την αξιόπιστη τήρηση διαδικασιών HACCP & ISO
 • Λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, μέσω e-mail, sms, ή τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης

 

Επιλογές εγκατάστασης

 • Τοποθέτηση οικονομικών αισθητήρων θερμοκρασίας με απλή καλωδίωση από το συνεργαζόμενο τεχνικό σας
 • Διασύνδεση των υφιστάμενων συσκευών σας στη θύρα επικοινωνίας του controller τους και λήψη όλων των πληροφοριών από αυτούς (θερμοκρασία χώρου / στοιχείου, ψηφιακές επαφές, alarms κ.α.)
 • Άμεση εγκατάσταση με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας / υγρασίας με δυνατότητα τοποθέτησης εντός των ψυγείων / ψυκτικών θαλάμων, μεγάλη εμβέλεια ακόμη και σε διαφορετικούς ορόφους του κτιρίου και διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 14 χρόνια!

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 • Εύκολη & τεχνικο-οικονομικά βέλτιστη εγκατάσταση με προρυθμισμένη καταγραφική μονάδα
 • Κεντρική συλλογή των δεδομένων για μεγαλύτερη αξιοπιστία και εύκολη πρόσβαση σε περιβάλλον φιλικό στο χρήστη
 • Αποτελεσματική διαχείριση των σύνθετων εγκαταστάσεων με πολλαπλούς χώρους/κτίρια και εξατομίκευση της εποπτείας με διαφορετικές ρυθμίσεις ανά ρόλο (τεχνική υπηρεσία, τμήμα ποιότητας, διοίκιση κοκ).
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μέσω e-mail & τηλεφώνου
 • Αυτόματη εβδομαδιαία αξιολόγηση των δεδομένων σας για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών του εξοπλισμού σας και αποστολή αναφοράς στο e-mail σας κάθε Δευτέρα

 

 

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων σε εστιατόρια, κουζίνες και άλλους χώρους ξενοδοχείων

 

 

Άμεσα οφέλη

 

 • Εξοικονόμηση χρόνου, και κόστους από την τήρηση χειροκίνητων καταγραφών για την αξιόπιστη τήρηση διαδικασιών HACCP & ISO
 • Λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας μέσω e-mail, sms ή τηλεφωνικής κλήσης ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης
 • Διαχείριση συμβάντων, διορθωτικές ενέργειες & εξαγωγή αναφορών
 • Αυτόματη εβδομαδιαία αξιολόγηση με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών

 

 

 

 

Άμεση εγκατάσταση με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας, κατάλληλους για τοποθέτηση εντός των ψυγείων

 

Άμεση εγκατάσταση με ασύρματους αισθητήρες θερμοκρασίας, κατάλληλους για τοποθέτηση εντός των ψυγείων με το Meton Sense Wireless Edition

 

 

 

Επιπλέον δυνατότητες

 • Επέκταση με νέες συσκευές (υδρομέτρηση, μετρητές ενέργειας) και καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων
 • Υπολογισμός οικολογικού αποτυπώματος και απεικόνιση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η ένταξη του συστήματός μας στο πρόγραμμά σας είμαστε στη διάθεσή σας να διαμορφώσουμε την ανάλογη προσφορά για εσάς ή τους πελάτες σας

 

Τομείς εφαρμογών

 • Εμπορική και βιομηχανική ψύξη
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Βιομηχανία Φαρμάκων
 • Γαλακτοκομικός Τομέας
 • Αυτοματισμοί και κτιριακός έλεγχος
 • Ενεργειακές μετρήσεις

Διασύνδεση με αισθητήρες κάθε τύπου, ελεγκτές θερμοκρασίας όλων των δημοφιλών οιων μέσω Modbus, συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων, , όργανα, αναλυτές και υφιστάμενα συστήματα SCADA, PLC, MBSΕστιατόρια - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων - HACCP / ISO / EN 12830Ξενοδοχεία - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας τροφίμων σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους θαλάμωνΒιομηχανικός και κτιριακός εξοπλισμός - Προγραμματίζετε τις εφαρμογές σας μέσα από το CODESYS με τη χρήση γλώσσας ST / FBD / CFC / Ladder. Διαμορφώνετε εύκολα τις δικές σας HMI/webSCADA απεικονίσεις

Συλλογή & Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση ψύξης - θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλαΥποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή Ενεργειακός Έλεγχος - εξοπλισμός για ενεργειακούς επιθεωρητές συμβατός με το πρότυπο EN 16247Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & υγρασίας ψυκτικών θαλάμων & αποθηκευτικών χώρων / Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων κεντρικών & επιμέρους καταναλώσεων / Καταγραφή μεγεθών στάθμης, βάρους, πίεσης, ροής υγρώνΔιατάξεις Αυτοματισμού Θέρμανσης για εξοικονομώ αυτόνομώ - πολυζωνική θέρμανση - smart home - έξυπνο σπίτι - ενεργειακή αναβάθμιση

 

 

 

 

 

 

Καταγραφικό θερμοκρασίας / υγρασίας Meton Sense Wireless - Επέκταση ασύρματου καταγραφικού: Ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας - υγρασίας. Καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων & ψυκτικών θαλάμων ασύρματα

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense - Wireless Edition

 

Δυνατότητα επέκτασης με ασύρματη καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας

 • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων κ.α. ασύρματα με αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας (πολλών ορόφων σε μια έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου) και διάρκεια μπαταρίας 14 χρόνια!
 • Δυνατότητα επέκτασης της καταγραφής με τη συλλογή δεδομένων υγρασίας, ψηφιακών μεγεθών, διοξειδίου του άνθρακα (Co2)

Δυνατότητα επεκτάσεων δικτύου και ενέργειας

 • Αυτονομία δικτύου: Δυνατότητα επέκτασης με 3G Modem για τη διασύνδεση στο ίντερνετ μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας
 • Αυτονομία ενέργειας (UPS): Δυνατότητα επέκτασης για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και λήψη καταγραφών ακόμα και σε συνθήκες διακοπής ρεύματος

 

Διαβάστε περισσότερα για το Meton Sense - Wireless edition

 

 

 

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Καταγραφικό Meton

 • Επιτήρηση 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για εύκολη διαχείριση και αξιοπιστία.
 • Αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μέσω e-mail & τηλεφώνου
 • Δωρεάν τεχνικός έλεγχος ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης με δωρεάν και τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα με δική μας εντολή παραλαβής από το χώρο σας

 

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

 

 

 

 

Παράταση έως 31/5! Απόκτηση καταγραφικού Meton με εξαργύρωση Voucher 90% επιδότησης της επένδυσης "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ"
Ελληνικά