Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων αλλά και μία ελάχιστη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον. 

Οι δαπάνες ενέργειας και οι εκπομπές CO2 είναι θέματα που μας αφορου άμεσα. Η διαχείριση και η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων, αλλά και μια πρώτη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Απευθυνόμαστε σε πελάτες με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, αλυσίδες καταστημάτων.

Στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης σας.

To MeterScope είναι ένα στιβαρό και ενιαίο σύστημα επεξεργασίας και παρουσίασης μετρήσεων, με το οποίο είναι δυνατή η αναλυτική παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων μίας εγκατάστασης.

 • Παρέχει διασύνδεση με τα καταγραφικά Meton για την πλήρη καταγραφή των κρίσιμων μεγεθών της εγκατάστασης σας.

 • Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή εγκατεστημένη στο server της εταιρείας, ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια που δαπανάται, τον τρόπο κατανομής της καθώς και τα πιθανά σημεία που παρατηρείται σπατάλη.

 • Συνδυάζει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, την εκμετάλλευση υφιστάμενων μετρητικών συστημάτων, τις υπηρεσίες διαδικτύου, την τηλεμετρία και τα συστήματα αυτοματισμών.

 • Η ανάπτυξη του λογισμικού έχει γίνει με τρόπο στοχευμένο σε cloud υπηρεσίες, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο, παραμετροποιήσιμο και συμβατό με μια μεγάλη γκάμα μετρητικών συστημάτων (Kamstrup, Cewe κ.ά.). Επιπλέον, είναι επεκτάσιμο, ώστε να μπορεί μελλοντικά να υποστηρίζει περισσότερες ανάγκες και επιπλέον χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπηρεσίας.

Η προσέγγιση μας

 1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 2. Μελέτη αναγκών
 3. Εγκατάσταση εξοπλισμού & παραμετροποίηση
 4. Έλεγχος των καταναλώσεων
 5. Βελτιστοποίηση μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και λύσεων αυτοματισμού

Τα οφέλη της επιχείρισης σας

 • Άμεση εικόνα των καταναλώσεων
 • Εντοπισμός κόστους λειτουργίας & κόστους παραγωγής
 • Αξιολόγηση απόδοσης εξοπλισμού & πρόβλεψη συντηρήσεων
 • Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών και προσωπικού
 • Αποκάλυψη προβληματικών ή ενεργοβόρων περοχών
 • Έγκυρη ενημέρωση για οποιαδήποτε βλάβη ή παραβίαση των κανόνων ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού
 • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, επισκεπτών και λοιπών χρηστών
 • Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος

Γιατί να μας προτιμήσετε

 • Η Infoscope Hellas καινοτομεί στον τομέα της τηλεμέτρησης:
 • Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • Εφαρμόζουμε τις κατάλληλες λύσεις
 • Κατανοούμε τις ανάγκες τις επιχείρισης σας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα Συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Meterscope

To MeterScope είναι ένα πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας και παρουσίασης μετρήσεων, με το οποίο είναι δυνατή η αναλυτική παρακολούθηση όλων των καταναλώσεων μιας εγκατάστασης.

Μετρήσεις - Εξοικονόμηση Ενέργειας - Τηλεμετρία - Τηλεέλεγχος

Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή SaaS (Software as a Service), που τρέχει στις Cloud υποδομές της Infoscope, μπορεί όμως να εγκατασταθεί και στο server του πελάτη, αν έτσι αυτός επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην ενέργεια που δαπανάται, τον τρόπο κατανομής της καθώς και τα πιθανά σημεία που παρατηρείται σπατάλη.

Η ανάπτυξη του λογισμικού έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο, παραμετροποιήσιμο και συμβατό με μια μεγάλη γκάμα μετρητικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι επεκτάσιμο, ώστε να μπορεί μελλοντικά να υποστηρίζει περισσότερες ανάγκες και επιπλέον χαρακτηριστικά της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως πχ καταγραφή κατανάλωσης νερού, φυσικού αερίου και άλλων μεγεθών που χρειάζονται καταμέτρηση σε μια βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά

♦ Παραμετροποιήσιμο απεικονιστικό διαδικτυακό περιβάλλον (Meterscope Web Portal)
►Καταγραφή ενεργειακών μετρήσεων - μετρήσεις περιβαλλοντικών ενδείξεων

♦ Δυνατότητα διασύνδεσης με πλήθος μετρητών, κατασκευαστών, μεγάλο εύρος δυνατοτήτων - κλιμακούμενο κόστος μέσω των καταγραφικών Meton

► Διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμών, τηλεελέγχου και τηλεμετρίας

► Πρόταση βελτιστοποιημένης εγκατάστασης  (αναλυτικότητα - κόστος) του εξειδικευμένου προβλήματος μέτρησης, εποπτείας, ελέγχου και αυτοματισμού

♦ Δυνατότητα διασύνδεσης με υφιστάμενο μετρητικό σύστημα (τμηματική εγκατάσταση)

Πλεονεκτήματα

♦ Υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας, εύκολη εγκατάσταση και ευελιξία παραμετροποίησης

♦ Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση κατάσταση συναγερμού

► Απομακρυσμένος έλεγχος
► Εποπτεία μέσω pc ή smartphone

Μετρούμενα Μεγέθη

♦ Βασικά μεγέθη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχύς, κατανάλωση, τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος)

♦ Εξειδικευμένα μεγέθη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (αρμονικές, φασική ακολουθία, φαινόμενη ισχύς και κατανάλωση, άεργος ισχύς και κατανάλωση, κ.α.)

► Βασικά μεγέθη ποιότητας αέρα (θερμοκρασία, υγρασία)
► Εξειδικευμένα μεγέθη ποιότητας αέρα
► Κατανάλωση φυσικού αερίου
► Κατανάλωση νερού
► Θερμιδομέτρηση

♦ Μεγέθη κατ' απαίτηση του χρήστη, κατόπιν αντίστοιχης παραμετροποίησης* στο απεικονιστικό και διαχειριστικό περιβάλλον

Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά τόσο για μεμονωμένους πελάτες (ιδιώτες) όσο και για έργα μεγάλης κλίμακας υπό τη διεύθυνση των αρμόδιων για την ανάπτυξή τους φορέων (βιομηχανικοί καταναλωτές/μετρητικά δίκτυα).

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

 

Παρέχεται ενδελεχής πληροφόρηση, ώστε οι:

Χρήστες

 • να γνωρίζουν αναλυτικά πόσο καταναλώνουν και υπό ποιες συνθήκες
 • να καταγράφουν και  να συγκρίνουν τις διάφορες μετρήσεις θέρμανσης
 • να προγραμματίζουν τις ανάγκες και τα έξοδά τους
 • να ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντικά.

Διαχειριστές

 • να έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικά στοιχεία για τις καταναλώσεις των χρηστών
 • να έχουν τη δυνατότητα εποπτείας και στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων μέσω χρήσης φίλτρων επιλογών
 • παρακολουθούν σε χάρτη τη θέση των μετρητικών στοιχείων
 • να εξάγουν πληροφορίες που μπορούν να παραπέμψουν την υπηρεσία σε εργασίες προληπτικής συντήρησης
 • να εκτυπώνουν και αποστέλλουν στους καταναλωτές αναφορές απόδοσης

Καταγραφικό Meton

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

To καταγραφικό Meton συλλέγει όλα τα κρίσιμα μεγέθη της επιχείρισης σας.

 • Θερμοκρασία & υγρασία σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους, θαλάμους ωρίμανσης, βραστήρες, κλιβάνους, εξειδικευμένο εξοπλισμό
 • Στάθμη & πίεση σε δεξαμενές, αντλιοστάσια, γραμμές παραγωγής
 • Ροή υγρών: Νερό, λύματα κ.α.
 • Ενεργειακές καταναλώσεις
 • Σχεδόν κάθε μέγεθος που προκύπτει από ανάγνωση αναλογικής ή ψηφιακής εισόδου (AI/DI)

Οι έξυπνοι μετρητές και η διασύνδεση τους με διαδικτυακές υπηρεσίες, συστήματα τηλεμέτρησης και αυτοματισμούς αποτελεί την καλύτερη δυνατή αρχή για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Έντυπο πληροφορίων - Meterscope Energy.pdf318.21 KB
Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων
Ελληνικά