Ένα συχνό πρόβλημα που παρουσιάζουν όλα τα καταγραφικά συστήματα είναι ότι δε μπορούν να ξεχωρίσουν πότε ένας συναγερμός είναι πραγματικός και πότε η ειδοποίηση γι' αυτό το συμβάν είναι περιττή.

Η καθημερινότητα του επαγγελματία δεν ακολουθεί έναν απλό γραμμικό κανόνα ότι "αν τα όρια ορθής λειτουργίας παραβιαστούν, πρέπει να σημάνει συναγερμός". Και δε χρειάζεται να την επιβαρύνουμε επιπλέον με περιττούς συναγερμούς, από φόβο μήπως δεν ειδοποιηθεί για τους πραγματικούς.

Μία συσκευή μπορεί να βρίσκεται φυσιολογικά εκτός λειτουργίας κάποιες περιόδους, η παραβίαση των ορίων ορθής λειτουργίας μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι άδειος από προϊόντα.

Το Meterscope λύνει αυτό το πρόβλημα με την εισαγωγή του συνδυασμού των κανόνων. Με την κατάλληλη εγκατάσταση, το Meterscope είναι σε θέση να λαμβάνει μετρήσεις για όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

Μπορείτε πλέον να επιλέξετε τις εξειδικευμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες θα δημιουργηθεί ενεργό συμβάν και θα λάβετε ειδοποίηση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται τέλος σε ειδοποιήσεις άδειων ψυγείων που παραβίασαν τα όρια θερμοκρασίας, συσκευών που λόγω εποχής μένουν εκτός λειτουργίας ή ακόμη και ολόκληρου τμήματος της επιχείρησης που λειτουργεί συγκεκριμένες μέρες ή ώρες.

 

Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;

Η διαδικασία δημιουργίας σύνθετου κανόνα είναι εύκολη και απλή στους εξοικειωμένους χρήστες.

  • Ορίζετε τους κανόνες ορθής λειτουργίας (θερμοκρασία, λειτουργία συσκευής, ανοιχτή ή κλειστή πόρτα, ενεργειακή κατανάλωση, βάρος, υγρασία κοκ) και επιλέγετε ότι αυτοί οι κανόνες λειτουργούν μόνο ως μέρος ενός σύνθετου.
  • Επιλέγετε το συνδυασμό ο οποίος δηλώνει προβληματική λειτουργία (παραβίαση ορίων θερμοκρασίας, ενώ η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία και περιέχει προϊόντα) και την ειδοποίηση που επιθυμείτε να λάβετε.
  • Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε χρονοπρογραμματισμό ώστε να μη λάβετε ειδοποίηση για τις περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται στο χώρο και ελέγχει την κατάσταση.

Το καταγραφικό σύστημα οφείλει να κάνει τη ζωή του επαγγελματία ευκολότερη και να μην τον δυσκολεύει χωρίς πραγματικό λόγο.

Το Meterscope κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και εξελίσσεται διαρκώς ώστε να συνδυάζει την ασφάλεια με την ευκολία χρήσης, χωρίς περιττές παρενέργειες.

Κανόνες ορθής λειτουργίας: Μπορώ να αποφύγω τους περιττούς συναγερμούς;
Ελληνικά