BEMS για τα δημόσια κτίρια: Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού - Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευήΤο Meton PLC στις εγκαταστάσεις σας - Το Meterscope παντού μαζί σας

30% εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 • Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.
 • Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων (μέγιστης/ελάχιστης). Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά τη θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά τη χειμερινή στους 19ο C.
 • Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 • Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου και φωτισμού σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 • Χρήση του νυχτερινού αερισμού το καλοκαίρι και κατάλληλη σκίαση των κτιρίων, ανάλογα με την εποχή και μέτρα εξοικονόμησης σε ό,τι αφορά στον οδοφωτισμό και στην χρήση ηλεκτροφόρου εξοπλισμού.

BEMS για τα δημόσια κτίρια

 • Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού
 • Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή
 • Meton PLC & Cloud datalogger - Διαμόρφωση απεικονίσεων HMI/webSCADA τοπικά, Επιτήρηση & ειδοποιήσεις μέσω Meterscope Manager Web Portal

Ενεργειακός Έλεγχος

 • Σταθερός ή φορητός εξοπλισμός μέτρησης ενέργειας, συμβατός με το πρότυπο EN 16247
 • Cloud SaaS λογισμικό που διευκολύνει την ανάλυση μετρήσεων για τον ενεργειακό έλεγχο

 

Παροχή εύχρηστων και εξειδικευμένων εργαλείων για τον ενεργειακό επιθεωρητή με σταθερό ή φορτητό εξοπλισμό μέτρησης και ανάλυσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Συμβατότητα με το πρότυπο EN 16247.
 

Τι σας προσφέρει

 • Επωφελείστε από τη δυνατότητα διασύνδεσης με ένα τεράστιο πλήθος συσκευών αυτοματισμού μέσω ανοιχτών πρωτοκόλλων
 • Καλύπτετε με μία συσκευή τις λειτουργίες του PLC και του διασυνδεδεμένου συστήματος καταγραφής - ειδοποίησης
 • Είστε ευέλικτοι να αλλάζετε τις παραμέτρους των σεναρίων αυτοματισμού από απόσταση
 • Έχετε πρόσβαση στις καταγραφές των μετρούμενων μεγεθών μέσα από λίστες, διαγράμματα και ημερολόγιο συμβάντων
 • Θέτετε κανόνες ορθής λειτουργίας της εποπτευόμενης εγκατάστασης μέσα από ένα αξιόπιστο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον χειρισμού και ειδοποιείστε μέσω E-mail / SMS / τηλεφώνου

Σε τι διαφέρει

 • Η ίδια συσκευή μπορεί να σας καλύψει τόσο σε έργα βιομηχανικού αυτοματισμού (EtherCAT, OPC UA, PROFINET) όσο και σε έργα BMS (BACnet, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT)
 • Παρέχει απομακρυσμένο καθορισμό εσωτερικής θερμοκρασίας κτιρίων (19οC / 27οC μέγιστης/ελάχιστης).
 • ∆ιευκολύνει την αυτόματη χρήση νυχτερινού αερισμού & κατάλληλης σκίασης και δίνει εργαλεία HVAC:
  • Ψύξη
  • Θέρμανση
  • Αερισμός
 • Παρέχει τον κατάλληλο (προσωρινό ή μόνιμο) εξοπλισμό ενεργειακών μετρήσεων
 • Επιτυγχάνει βέλτιστη βέλτιστη τοπολογία και περιορίζονται οι καλωδιώσεις λόγω υποστήριξης πληθώρας πρωτοκόλλων
 • Όλες οι εγκαταστάσεις σας είναι διαθέσιμες μέσα από ένα Login στο Meterscope Manager Web Portal. Η πλατφόρμα εξελίσσεται διαρκώς και οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Δημιουργία αναφορών, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση με το πρότυπο ενεργειακής επιθεώρησης EN 16247 και το πρότυπο 50001 για τη διαχείριση ενέργειας.
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται από εμάς εντός Ε.Ε.

 

BEMS για τα δημόσια κτίρια: Πλήρης έλεγχος HVAC, ενέργειας και φωτισμού - Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων με το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Το Meton PLC και η πλατφόρμα Meterscope Manager παρέχουν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών Co2 στα κτίρια του δημόσιου τομέα.
Εφαρμογή προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του προγράμματος Ηλέκτρα!

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης "Ηλέκτρα", τις προτεινόμενες επεμβάσεις, τα βασικά μέτρα εξοικονόμησης και τις κυριότερες προϋποθέσεις.

 

 

 

Υποστήριξη BACnet IP, KNX, M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, MQTT για διασύνδεση με κάθε είδους συσκευή Ενεργειακός Έλεγχος - εξοπλισμός για ενεργειακούς επιθεωρητές συμβατός με το πρότυπο EN 16247
Ελληνικά