Το αναβαθμισμένο Meton Connect - Control Edition παρέχει αυτόματο τοπικό έλεγχο μονάδων ψύξης/θέρμανσης με βάση τις συνθήκες του χώρου/περιβάλλοντος και καταγράφει τα ενεργειακά δεδομένα ποσοτικοποιώντας την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Αυτόματος τοπικός έλεγχος: Έναρξη/Παύση λειτουργίας κλιματιστικών / inverter, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού - εξοπλισμού γραφείου, Ρύθμιση θερμοστάτη συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, Προσαρμογή αερισμού & σκίασης

Δυνατότητες ελέγχου

 • Έναρξη/Παύση λειτουργίας κλιματιστικών / inverter
 • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού - εξοπλισμού γραφείου
 • Ρύθμιση θερμοστάτη συστημάτων ψύξης/θέρμανσης
 • Προσαρμογή αερισμού & σκίασης

 

Αυτόματος τοπικός έλεγχος με βάση Θερμοκρασία χώρου / περιβάλλοντος, Ωράριο - Παρουσία ατόμων στο χώρο - Αισθητήρες κίνησης, Αυστηρά καθορισμένη μέγιστη/ελάχιστη τιμή θερμοστάτη, Συνθήκες χώρου (Υγρασία / Πίεση / Σωματίδια / CO2)

Κριτήρια ελέγχου

 • Θερμοκρασία χώρου / περιβάλλοντος
 • Ωράριο - Παρουσία ατόμων στο χώρο - Αισθητήρες κίνησης
 • Αυστηρά καθορισμένη μέγιστη/ελάχιστη τιμή θερμοστάτη
 • Συνθήκες χώρου (Υγρασία / Πίεση / Σωματίδια / CO2)

   

Πλεονεκτήματα

Αυτόματος τοπικός έλεγχος: Kαταμέτρηση ενεργειακών καταναλώσεων σε κεντρικά ή επιμέρους σημεία για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας, συμβατό με πρότυπο EN 16247 για την ενεργειακή επιθεώρηση

 • Η δυνατότητα αυτόματου τοπικού ελέγχου υποστηρίζεται και από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις Meton Sense / Connect κατόπιν τυπικής αναβάθμισης λογισμικού απομακρυσμένα.
 • Η παράλληλη καταμέτρηση ενεργειακών καταναλώσεων σε κεντρικά ή επιμέρους σημεία παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ο εξοπλισμός μέτρησης ενέργειας δίνει εύχρηστα και εξειδικευμένα εργαλεία συμβατά με το πρότυπο EN 16247 για την ενεργειακή επιθεώρηση.

 

Το Meton Connect - Control Edition παρέχει πλήρη εποπτεία του εξοπλισμού ταυτόχρονα με τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου των συσκευών.

 

Παρέχει ειδοποιήσεις ασφαλείας με πολλά επίπεδα συναγερμών και δυνατότητα εύκολων ρυθμίσεων. Εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας της επιχείρησης

 

Το σύστημα είναι εύκολο στην χρήση και στην εγκατάσταση και μπορεί να δώσει εξιδεικευμένες λύσεις στις ανάγκες σας!

 

Ζητήστε μας προσφορά

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

 

Αυτόματος τοπικός έλεγχος: Έναρξη/Παύση λειτουργίας κλιματιστικών / inverter, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση φωτισμού - εξοπλισμού γραφείου, Ρύθμιση θερμοστάτη συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, Προσαρμογή αερισμού & σκίασης
Ελληνικά