Σύντομη Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά

 

Καταγραφικά θερμοκρασίας - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείου, ψυκτικού θαλάμου, καταψύκτη, βιτρίνας

Καταγραφικό Θερμοκρασίας Meton Sense

Παρακολούθηση θερμοκρασίας και ψηφιακών εισόδων (κατάσταση λειτουργίας, πόρτα κ.α.) ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων και άλλων συσκευών

 

 

 

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψύξεων, παστεριωτών, και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρεςΚαταγραφικό διασύνδεσης ελεγκτών Meton Connect

Καταγραφή δεδομένων και πέραν της θερμοκρασίας (evaporator, compressor, defrost, fan, compressor, alarms κ.α.) από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές (ψυγεία, καταψύξεις, ψυκτικοί θάλαμοι, παστεριωτές κ.α.) όλων των δημοφιλών οίκων μέσω Modbus. Μέτρηση και καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες κάθε τύπου.

 

 

 • Προσθήκη και επεξεργασία κανόνων ορθής λειτουργίας και σχετικών ειδοποιήσεων ασφαλείας με την ευκολία του υπολογιστή ή του τάμπλετ απομακρυσμένα, μέσω του Meterscope Manager Web Portal
 • Ειδοποίηση ασφαλείας ακόμη και αν το ίδιο το καταγραφικό υποστεί οποιαδήποτε βλάβη
 • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
 • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας μέσω e-mail/sms/τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος
 • Δεδομένα διαθέσιμα απομακρυσμένα μέσω του Meterscope Manager Web Portal για την εξαγωγή αρχείου καταγραφών, ημερολογίου συμβάντων και άμεσης εποπτείας της τρέχουσας κατάστασης εύκολα, μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή.

Τι σας προσφέρει

 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα
 • Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
 • Αμεση και εύκολη εξαγωγή αρχείου καταγραφών σε περίπτωση αξιολόγησης / ελέγχου
 • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
 • Διασυνδέεται απευθείας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και λαμβάνει εξειδικευμένα δεδομένα απευθείας από αυτούς (π.χ. θερμοκρασία evaporator ψυκτικού θαλάμου)
 • Υποστηρίζει μεγάλο πλήθος συσκευών
 • Έλεγχος επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων
 • Επιτήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανές παραγωγής, λέβητες κ.α.)
 • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας μέσω e-mail/sms/τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

Σε τι διαφέρει

 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Διασυνδέεται με υφιστάμενο εξοπλισμό (αντλία θερμότητας, αυτοματισμοί κ.α.)
 • Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12830 για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ευπαθή προϊόντα.
 • Παρέχει αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών

 

Ενδεικτικές Εφαρμογές

  Εστιατόρια - Καταγραφικά Θερμοκρασίας - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων - HACCP / ISO / EN 12830Ξενοδοχεία - Καταγραφικά Θερμοκρασίας - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας τροφίμων σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους θαλάμωνΚαταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & υγρασίας ψυκτικών θαλάμων & αποθηκευτικών χώρων / Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων κεντρικών & επιμέρους καταναλώσεων / Καταγραφή μεγεθών στάθμης, βάρους, πίεσης, ροής υγρώνΔιασύνδεση με αισθητήρες κάθε τύπου, ελεγκτές θερμοκρασίας όλων των δημοφιλών οιων μέσω Modbus, συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων, , όργανα, αναλυτές και υφιστάμενα συστήματα SCADA, PLC, MBS

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την αποστολή προσφοράς για εσάς

 

 

Αναλυτικά Στοιχεία

 

Καταγραφικό Meton

 • Τι είναι
 • Τι κάνει
 • Που εγκαθίσταται
 • Που πλεονεκτεί

Γνωρίστε την πλατφόρμα Meterscope Manager

 • Διασύνδεση καταγραφικών Meton
 • Συλλογή & διαχείριση δεδομένων
 • Ολοκληρωμένη εποπτεία
 • Εξατομικευμένος καθορισμός ορίων ορθής λειτουργίας

Σειρά Καταγραφικών Meton

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Καταγραφή και έλεγχος κρίσιμων παραμέτρων εγκατάστασης
 • Διασύνδεση εξωτερικών μονάδων στις αναλογικές εισόδους
 • Συνδεσιμότητα Πρωτοκολλού Modbus

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

 • Τηλεειδοποίηση & επικοινωνία
 • Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης
 • Συμμόρφωση με πρότυπο EN12830
 • Ευκολία Εγκατάστασης
 • Άμεση ειδοποίηση e-mail / sms
 • Πρόσβαση από οπουδήποτε
 • Επεκτασιμότητα
 • Ιδανική σχέση ποιότητας τιμής

Τεχνικά Εγχειρίδια

 • Καταγραφικό θερμοκρασίας Meton Sense
 • Καταγραφικό διασύνδεσης ελεγκτών Meton Connect

 

 

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Καταγραφικό Meton

Τι είναι

Το καταγραφικό Meton είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας

Τι κάνει

Καταγράφει κρίσιμα μεγέθη όπως:

 • Θερμοκρασία & υγρασία σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους, θαλάμους ωρίμανσης, βραστήρες, κλιβάνους, εξειδικευμένο εξοπλισμό
 • Στάθμη & πίεση σε δεξαμενές, αντλιοστάσια, γραμμές παραγωγής
 • Ροή υγρών: Νερό, λύματα κ.α.
 • Ενεργειακές καταναλώσεις
 • Σχεδόν κάθε μέγεθος που προκύπτει από ανάγνωση αναλογικής ή ψηφιακής εισόδου (AI/DI)

Που εγκαθίσταται

Το Meton έχει εγκατασταθεί σε επιχειρήσης παραγωγής, επεξεργασίας & εμπορίας τροφίμων, supermarkets, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες, μικροβιολογικά εργαστήρια, δημόσια κτίρια κα.α

Που πλεονεκτεί

 • Μέτρηση πολλών & διαφορετικού τύπου μεγεθών σε ένα σύστημα
 • Δυνατότητα ξεχωριστού ρυθμού ανάγνωσης για κάθε μέγεθος
 • Ευελιξία στη συνδεσιμότητα με χρήση του πρωτοκόλλου ModBus
 • Αξιοπιστία με τοπικό backup των μετρήσεων
 • Ευκολία στην εγκατάσταση και στη χρήση (ηλεκτρική τροφοδοσία + δίκτυο Ethernet)
 • Παραμετροποίηση από απόσταση με ελάχιστα κλικ

Ο Μέτων (αγγλικά Meton) ήταν αρχαίος 'Ελληνας μαθηματικός. Ξεχώρισε για τους υπολογιστμούς του σχετικά με το σεληνιακό κύκλο.

Το καταγραφικό Meton είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης.

Η ευέλικτη και ανοικτής αρχιτεκτονικής σχεδίασή του, επιτρέπει τη χρήση του σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το καταγραφικό Meton παραδίδεται προρυθμισμένο!

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας ενημερώσετε για τον τύπο των μεγεθών που θέλετε να καταγράψετε και τα μοντέλα των συσκευών και ελεγκτών με τα οποία θα συνδεθείτε.

Κατά την εγκατάσταση, δε χρειάζετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να το βάλετε στην πρίζα και να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου!

Αν χρειαστούν αλλαγές στις ρυθμίσεις, γίνονται εύκολα απομακρυσμένα μέσω του Meterscope Web Portal

Γνωρίστε την πλατφόρμα Meterscope Manager

Μέσω των καταγραφικών Meton, το σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Meterscope Web Portal επιτρέπει τη σύνδεση με οποιαδήποτε απλή ή πολύπλοκη συσκευή και εξοπλισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία της εγκατάστασης σας και τη δυνατότητα εξατομικευμένου καθορισμού των ιδανικών κανόνων λειτουργίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό!

Σειρά Καταγραφικών Meton

 

Meton Ease - Καταγραφικό Θερμοκρασίας, Υγρασίας & Ψηφιακών Εισόδων

Meton Ease - Ασύρματο Καταγραφικό Θερμοκρασίας, Υγρασίας & Ψηφιακών Εισόδων

Το Meton Ease είναι μια συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για ασύρματη μετάδοση των δεδομένων μέσω WiFi απευθείας στη διαδικτυακή πλατφόρμα Meterscope Manager.

Διαθέτει δύο θέσεις για καταγραφή θερμοκρασίας, μία θέση για καταγραφή υγρασίας και δύο ψηφιακές εισόδους.

Λειτουργεί με μπαταρία, είναι πανεύκολο στην εγκατάσταση και ιδανικό για την κάλυψη των αναγκών μικρών επιχειρήσεων.

 

Meton Sense - Καταγραφικό Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Πίεσης, Στάθμης & Ψηφιακών Εισόδων

Meton Sense - Καταγραφικό Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Πίεσης, Στάθμης & Ψηφιακών Εισόδων

Το Meton Sense διαθέτει 6 αναλογικές/ψηφιακές εισόδους με δυνατότητα επέκτασης έως 50 εισόδους, για μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, στάθμης και πολλών άλλων μεγεθών.

Στη συσκευή συνδέονται αισθητήρια διαφόρων τύπων ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και ενδείκνυται για επιχειρήσεις κάθε είδους.

Διαβάστε περισσότερα για το καταγραφικό θερμοκρασίας & ψηφιακών εισόδων Meton Sense.

 

Meton Connect - Καταγραφικό Διασυνδεδεμένων Συσκευών & Ελεγκτών - Απομακρυσμένος έλεγχος & Τηλεδιαχείριση

Καταγραφικό Διασυνδεδεμένων Συσκευών & Ελεγκτών - Απομακρυσμένος έλεγχος & Τηλεδιαχείριση - Διασύνδεση controller & συσκευών ελέγχου ψύξηςΤο Meton Connect διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του Meton Sense. Επιπλέον, διασυνδέεται με ελεγκτές θερμοκρασίας (πχ Dixell, Pego, Eliwell κ.α.), PLC, αναλυτές και μετρητές ενέργειας.

Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιεί και να τηλεχειρίζεται τις διασυνδεδεμένες συσκευές.

Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και καλύπτει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα για το καταγραφικό σύστημα Meton Connect

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Καταγραφή και έλεγχος κρίσιμων παραμέτρων εγκατάστασης

 • θερμοκρασία
 • υγρασία
 • πίεση
 • παροχή
 • στάθμη
 • κατανάλωση

...και εν γένει ολόκληρη η εποπτεία της λειτουργίας μιας εγκατάστασης απομακρυσμένα!

Το πλήθος των εισόδων είναι επεκτάσιμο με χρήση εξωτερικών μονάδων επέκτασης και περιφερειακών συσκευών οι οποίες υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Modbus, με μέγιστο πλήθος 100 αναλογικών ή ψηφιακών εισόδων.
Η κεντρική μονάδα ενσωματώνει το πρωτόκολλο Modbus για την επέκταση και τη σύνδεση του στα συστήματα αυτοματισμού των εγκαταστάσεων όπως PLC, Inverter, συστήματα ψύξης, κλιματισμού κ.α. γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν παρακολούθηση πολλαπλών παραμέτρων.
Διαθέτει αυτόνομη λειτουργία καταγραφής, παρακολούθησης των παραμέτρων και δημιουργίας συμβάντων συναγερμού με αποστολή email, SMS.Meton: Καταγραφικο συστημα θερμοκρασιας - υγρασιας - πιεσης - σταθμης - παροχης - καταναλωσης - ενεργειας - - Διασύνδεση controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Διασύνδεση εξωτερικών μονάδων στις αναλογικές εισόδους

Στις αναλογικές εισόδους των εξωτερικών μονάδων μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω τύποι αισθητηρίων και μεταδοτών:

 • RTD PT100 (2/3 wire)
 • RTD PT1000 (2/3 wire)
 • NTC
 • 4-20mA

Συνδεσιμότητα Πρωτοκολλού Modbus

Η μονάδα Meton παρέχει ευελιξία στη συνδεσιμότητα ενσωματώνοντας:

 • RS485
 • Modbus RTU master (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
 • Ethernet 10/100 Mbit
 • Modbus TCP client (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
 • Modbus gateway

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

Οφέλη & Πλεονεκτήματα - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Το καταγραφικό σύστημα Meton σε συνεργασία με το Σύστημα Συλλογής και διαχείρισης δεδομένων Meterscope παρουσιάζει τα παρακάτω οφέλη και πλεονεκτήματα

Τηλεειδοποίηση και επικοινωνία

Η κεντρική μονάδα συνδέεται σε ethernet για την επικοινωνία του συστήματος με το Meterscope web portal. Η τηλεειδοποίηση πραγματοποιείται με αναλυτική περιγραφή των συμβάντων μέσω email και sms ενω οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για την κατάσταση του συστήματος μέσω της εφαρμογής για smartphone.

Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης

Η εφαρμογή meterscope για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο πολλαπλών μονάδων επιτρέπει τον έλεγχο του εξοπλισμού και των μηχανών με τα οποία διασυνδέεται, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων και την διαχείριση των συναγερμών.

Συμμόρφωση με πρότυπο EN12830

Οι προδιαγραφές του συστήματος συμμορφώνονται κατά δήλωση κατασκευαστή με το πρότυπο ΕΝ12830 που αφορά την καταγραφή θερμοκρασίας σε κατεψυγμένα τρόφιμα.

Η διαδικασία πιστοποίησης από επίσημο φορέα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Πλεονεκτήματα

Ευκολία εγκατάστασης

Απαιτεί μόνο ηλεκτρική τροφοδοσία και σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο

Άμεση ειδοποίηση E-mail / SMS

Παρακολουθεί απρόσκοπτα την εγκατάστασή σας και σε περίπτωση απόκλισής της από την κανονική λειτουργία, σας ενημερώνει άμεσα με SMS και email.

Πρόσβαση από οπουδήποτε

Η προσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω web portal, κάνοντας εύκολη την διαδικτυακή πρόσβαση σε καταγραφές, αρχεία συμβάντων και τρέχουσα κατάσταση των μετρούμενων μεγεθών.

Επεκτασιμότητα

Μία μονάδα Meton μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστο πλήθος περιφερειακών συσκευών και κατ’ επέκταση μετρητικών σημείων.

Ιδανική σχέση ποιότητας τιμής

Mε την αγορά του Meton στην ουσία επενδύετε σε μοντέρνα υποδομή με ανοικτή αρχιτεκτονική, απολύτως συμβατή με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (Internet of Things).

 

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε φωτογραφίες της σειράς καταγραφικών Meton

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο!

 

Τεχνικά Εγχειρίδια

 

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων
Ελληνικά