Σύντομη Περιγραφή

Βασικά ΧαρακτηριστικάΔεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες

 • Καταγραφή θερμοκρασίας και ψηφιακών δεδομένων (evaporator, compressor, defrost, fan, compressor, alarms κ.α.) από διασυνδεμένες συσκευές και ελεγκτές (ψυγεία, καταψύξεις, ψυκτικοί θάλαμοι, παστεριωτές κ.α.) όλων των δημοφιλών οίκων μέσω Modbus
 • Προσθήκη και επεξεργασία κανόνων ορθής λειτουργίας και σχετικών ειδοποιήσεων ασφαλείας με την ευκολία του υπολογιστή ή του τάμπλετ απομακρυσμένα, μέσω του Meterscope Manager Web Portal
 • Ειδοποίηση ασφαλείας ακόμη και αν το ίδιο το καταγραφικό υποστεί οποιαδήποτε βλάβη
 • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
 • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας μέσω e-mail/sms/τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος
 • Δεδομένα διαθέσιμα απομακρυσμένα μέσω του Meterscope Manager Web Portal για την εξαγωγή αρχείου καταγραφών, ημερολογίου συμβάντων και άμεσης εποπτείας της τρέχουσας κατάστασης εύκολα, μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή.

Τι σας προσφέρει

 • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα
 • Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
 • Αμεση και εύκολη εξαγωγή αρχείου καταγραφών σε περίπτωση αξιολόγησης / ελέγχου
 • Μία καταγραφική μονάδα ανά εγκατάσταση για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη διαχείριση
 • Eπιτηρείται 24/7 από την πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal ώστε να λάβετε ειδοποίηση ακόμα και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ίδιας της συσκευής ή διακοπής ρεύματος
 • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
 • Διασυνδέεται απευθείας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και λαμβάνει εξειδικευμένα δεδομένα απευθείας από αυτούς (π.χ. θερμοκρασία evaporator ψυκτικού θαλάμου)
 • Υποστηρίζει μεγάλο πλήθος συσκευών
 • Έλεγχος επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων
 • Επιτήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανές παραγωγής, λέβητες κ.α.)
 • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας μέσω e-mail/sms/τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος

Σε τι διαφέρειΔικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

 • Αυτόματη έναρξη / παύση καταγραφών με μεγαλύτερο ρυθμό δειγματολειψίας για πιο επισταμένη επιτήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών
 • Δεν απαιτείται εγκατάσταση ξεχωριστών αισθητήρων - τα δεδομένα λαμβάνονται απευθείας από τους ελεγκτές των συσκευών
 • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
 • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείται "δίδυμη" συσκευή ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υφιστάμενες καταγραφές και να μη χρειάζεται επαναρρύθμιση του λογαριασμού
 • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
 • Διασυνδέεται με υφιστάμενο εξοπλισμό πολλών τύπων και κατασκευαστών (αντλία θερμότητας, αυτοματισμοί κ.α.)
 • Επεκτείνεται με νέες συσκευές (μετρητές ενέργειας)
 • Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12830 για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ευπαθή προϊόντα
 • Παρέχει αυτόματη εβδομαδιαία αναφορά με τους μέσους όρους λειτουργίας κάθε διασυνδεδεμένης συσκευής για τον εντοπισμό αποκλίσεων / δυσλειτουργιών
 • Δωρεάν τεχνικός έλεγχος ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης με δωρεάν και τα μεταφορικά για όλη την Ελλάδα με δική μας εντολή παραλαβής από το χώρο σας
 • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Μέτρηση ενεργειακών καταναλώσεων, κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, εντοπισμός υπερκαταναλώσεων, κατανομή κόστους και εξοικονόμησης ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος
Επέκταση με μετρητή/αναλυτή ενέργειας για καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικά και κατανεμημένα
 • Καταγραφή συνολικής κατανάλωσης
 • Δυνατότητα διασύνδεσης αναλυτή ενέργειας για επιπλέον πληροφορίες πέραν της κατανάλωσης (τάση, ρεύμα, ισχύς ανά φάση, αρμονικές, συνημίτονο κοκ)
 • Καταγραφή επιμέρους καταναλώσεων και συσχέτιση τους με την κεντρική
 • Επισήμανση στις περιπτώσεις μεγάλης / υπερβολικής κατανάλωσης στο αρχείο συμβάντων
 • Συσχετισμός λειτουργίας/κατανάλωσης συσκευών με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

Πλήρης συμμόρφωση με το πρότυπο EN-12830:2018 "Καταγραφή θερμοκρασίας στη διακίνηση, αποθήκευση & διανομή θερμοκρασιακά ευπαθών αγαθών - Δοκιμές, απόδοση, καταλληλότητα" ως end-to-end cloud SaaS σύστημα με πιστοποίηση λογισμικού κλάσης IIIb (κατά WELMEC 7.2), κατάλληλο για εφαρμογές αποθήκευσης (S) με ακρίβεια 0.5 σε εύρος μέτρησης -30...45oC, για καταγραφή θερμοκρασίας σε θερμοκρασιακά ευαίσθητα προϊόντα.

 

Ενδεικτικές Εφαρμογές

Διασύνδεση με αισθητήρες κάθε τύπου, ελεγκτές θερμοκρασίας όλων των δημοφιλών οιων μέσω Modbus, συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων, , όργανα, αναλυτές και υφιστάμενα συστήματα SCADA, PLC, MBSΕστιατόρια - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων - HACCP / ISO / EN 12830Ξενοδοχεία - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας τροφίμων σε ψυγεία, καταψύκτες, ψυκτικούς θαλάμους θαλάμωνΚαταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & υγρασίας ψυκτικών θαλάμων & αποθηκευτικών χώρων / Καταγραφή ενεργειακών δεδομένων κεντρικών & επιμέρους καταναλώσεων / Καταγραφή μεγεθών στάθμης, βάρους, πίεσης, ροής υγρώνΣυλλογή & Επεξεργασία γάλακτος: Κατάσταση ψύξης - θέρμανσης / ωρες λειτουργίας / θερμοκρασία παστεριωτή. Λειτουργία αναδευτήρα / θερμοκρασία / βάρος / στάθμη παγολεκάνης & σιλό. Θερμοκρασία υγρασία χώρων και συσκευών σχετικών με το γάλα

 

Επιπλέον δυνατότητες επέκτασης - Meton PRIME

 

Διασύνδεση με ασύρματα αισθητήρια θερμοκρασίας υγρασίας

Ασύρματη βιομηχανική δικτύωση μέσω του πρωτοκόλλου Wireless M-Bus

 

 

Ζητήστε μας προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την αποστολή προσφοράς για εσάς

 

 

Αναλυτική Περιγραφή

Σειρά καταγραφικών συστημάτων Meton

Η σειρά καταγραφικών Meton αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής, τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης.

Σειρά Meton - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Το καταγραφικό Meton προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης, παρέχοντας τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες για την εκάστοτε επιχείρηση.

Η διασύνδεση του με την πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης Meterscope Manager Web Portal παρέχει πλήθος δυνατοτήτων από την άνεση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης φορητής συσκευής.

Ο Μέτων (αγγλικά Meton) ήταν αρχαίος 'Ελληνας μαθηματικός. Ξεχώρισε για τους υπολογισμούς του σχετικά με το σεληνιακό κύκλο.

Καταγραφικό Σύστημα Meton Connect

Το καταγραφικό σύστημα Meton Connect είναι ιδανικό για την παρακολούθηση μεγάλου πλήθους δεδομένων που παρέχονται από τους ελεγκτές των συσκευων, οι οποίοι είναι συμβατοι με βιομηχανικά και άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας:
 • Καταγραφή των δεδομένων (θερμοκρασία, κατάσταση λειτουργίας επιμέρους στοιχείων, ψηφιακές επαφές) συσκευών ελέγχου ψύξης, ψυκτικών θαλάμων, ψυγείων, καταψύξεων, χώρων αποθήκευσης προϊόντων κ.α. Διασύνδεση με πλήθος ελεγκτών (πχ Dixell, Pego, Eliwell, LAE κ.α.) που χρησιμοποιούνται ευρέως στους επαγγελματικούς χώρους.
 • Παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων (κατανάλωση ενέργειας, ισχύς, τάση δικτύου, ρεύμα) σε συνδυασμό με έξυπνο μετρητή ενέργειας
 • Δυνατότητα αναβάθμισης και χρήσης ως PLC
 • Συλλογή δεδομένων από εξειδικευμένους αισθητήρες (θερμοκρασία ειδικών συσκευών, υγρασία, στάθμη, πίεση, ροή υγρών κ.α.)
 • Τοπική αποθήκευση και αποστολή των δεδομένων στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης Meterscope Manager Web Portal

Καταγραφικό Διασυνδεδεμένων Συσκευών & Ελεγκτών - Απομακρυσμένος έλεγχος & Τηλεδιαχείριση - Διασύνδεση controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Μέσω του συστήματος κεντρικής διαχείρισης Meterscope Manager Web Portal παρέχει:

Δικτυακή Πλατφόρμα Meterscope Portal - Συλλογή και διαχείριση δεδομένων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας για την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο δοκιμαστικό λογαριασμό!

Που εγκαθίσταται:

 • Εργαστήρια παραγωγής τροφίμων, μονάδες εκτροφής ζώων, πουλερικών, αυγών, ιχθύων και παραγωγής ζωϊκών προϊόντων
 • Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου κρέατος, ψαριών, φρούτων, λαχανικών
 • Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών/γαλακτοκομικών προϊόντων.
 • Βιομηχανίες αλλαντικών, μεταποίησης αλιευμάτων, τυποποίησης ειδών διατροφής κ.α.
 • Τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, υπηρεσίες εστίασης, διανομής τροφίμων, σίτισης / catering
 • Supermarkets, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών καλλωπισμού κ.α.
 • Εταιρείες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων
 • Υγειονομικές υπηρεσίες - Φαρμακοβιομηχανίες - Κλινικές - Νοσοκομεία - Δημόσια κτίρια
 • Επιχειρήσεις και υπηρεσίες διαφύλαξης πολύτιμων ευπαθών προϊόντων, φαρμάκων κ.α.

Οφέλη & Πλεονεκτήματα

Οφέλη & Πλεονεκτήματα - Καταγραφικά θερμοκρασίας, υγρασίας, ενέργειας, στάθμης, πίεσης, ροής υγρών & ενεργειακών καταναλώσεων, διασύνδεσης controller & συσκευών ελέγχου ψύξης

Συσκευή

Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

Απαιτεί μόνο ηλεκτρική τροφοδοσία και σύνδεση στο τοπικό σας δίκτυο.

Οι αναβαθμίσεις λογισμικού που προκύπτουν εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς καμία εμπλοκή του χρήστη.

Η αντιμετώπιση πιθανής βλάβης της συσκευής γίνεται συνήθως εξ' αποστάσεως, χωρίς την ανάγκη επιπλέον επίσκεψης και χρεώσεων.

Επεκτασιμότητα

Με τη χρήση επεκτάσεων, το καταγραφικό σύστημα θερμοκρασίας Meton Connect υποστηρίζει πολύ μεγάλο αριθμό σημείων μέτρησης πάσης φύσεως ελεγκτών και αισθητήρων.

Ιδανική σχέση ποιότητας τιμής

Mε την αγορά του Meton στην ουσία επενδύετε σε μοντέρνα υποδομή με ανοικτή αρχιτεκτονική, απολύτως συμβατή με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (Internet of Things).

Συμμόρφωση με πρότυπο EN12830

Οι προδιαγραφές του συστήματος συμμορφώνονται κατά δήλωση κατασκευαστή με το πρότυπο ΕΝ12830 που αφορά την καταγραφή θερμοκρασίας σε κατεψυγμένα τρόφιμα.

Η διαδικασία πιστοποίησης από επίσημο φορέα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Διασύνδεση εξωτερικών μονάδων στις αναλογικές εισόδους

Στις αναλογικές εισόδους των εξωτερικών μονάδων μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω τύποι αισθητηρίων και μεταδοτών:

 • RTD PT100 (2/3 wire)
 • RTD PT1000 (2/3 wire)
 • NTC
 • 4-20mA
Συνδεσιμότητα Πρωτοκολλού Modbus

Η μονάδα Meton παρέχει ευελιξία στη συνδεσιμότητα ενσωματώνοντας:

 • RS485
 • Modbus RTU master (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
 • Ethernet 10/100 Mbit
 • Modbus TCP client (σύνδεση με εξωτερικά συστήματα εγκαταστάσεων, επέκταση φυσικών εισόδων)
 • Modbus gateway
Νέα χαρακτηριστικά

Το Meton Connect αναπτύσσεται μαζί με τις εφαρμογές που υλοποιεί. Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζει εμπλουτίζονται διαρκώς, επιτρέποντας τη χρήση του σε διαρκώς αυξανόμενο πλήθος εφαρμογών.

Το καταγραφικό Meton παραδίδεται προρυθμισμένο!

Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας ενημερώσετε για τον τύπο των μεγεθών που θέλετε να καταγράψετε και τα μοντέλα των συσκευών και ελεγκτών με τα οποία θα συνδεθείτε.

Κατά την εγκατάσταση, δε χρειάζετε να κάνετε τίποτα περισσότερο από το να το βάλετε στην πρίζα και να συνδέσετε το καλώδιο δικτύου!

Αν χρειαστούν αλλαγές στις ρυθμίσεις, γίνονται εύκολα απομακρυσμένα μέσω του Meterscope Manager Web Portal

 

Εφαρμογή κεντρικής διαχείρισης

Πρόσβαση από οπουδήποτε

Η προσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται μέσω web portal, κάνοντας εύκολη την διαδικτυακή πρόσβαση σε καταγραφές, αρχεία συμβάντων και τρέχουσα κατάσταση των μετρούμενων μεγεθών.

Παραμετροποίηση από απόσταση με ελάχιστα κλικ

Άμεση ειδοποίηση E-mail / SMS / Τηλεφωνική κλήση

Παρακολουθεί απρόσκοπτα την εγκατάστασή σας και σε περίπτωση απόκλισής της από την κανονική λειτουργία, σας ενημερώνει άμεσα με SMS και email.

Σύγχρονες δυνατότητες

Το Meterscope Manager Web Portal παρέχει πολλές δυνατότητες που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή του επαγγελματία και εξελίσσεται διαρκώς.

 • Λαμβάνετε αυτόματα μία εβδομαδιαία αναφορά για όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού σας.
 • Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων για καλύτερη απεικόνιση των δεδομένων.
 • Μπορείτε να ανιχνεύσετε πιθανές ή μελλοντικές βλάβες εξετάζοντας και συγκρίνοντας τις μετρήσεις του εξοπλισμού σας.
 • Δημιουργείτε εξατομικευμένα σετ κανόνων ορθής λειτουργίας, χρονοπρογραμματισμού ειδοποιήσεων, άμεσης εποπτείας του εξοπλισμού
 • Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε εύκολα την παρακολούθηση συσκευών που δε βρίσκονται πάντα σε λειτουργία
 • Εξάγετε συνδυασμένες αναφορές των δεδομένων.
Νέα χαρακτηριστικά

Κάθε λίγους μήνες, προστίθεται νέα χαρακτηριστικά στο Meterscope Manager Web Portal.

Μπορείτε να συνεισφέρεται τις ιδέες σας, επικοινωνώντας μαζί μας

 

Σύνοψη

Το καταγαραφικό σύστημα Meton Connect διασφαλίζει τα προϊόντα του επαγγελματία, εγκαθίσταται εύκολα και παρέχει άνετη πρόσβαση στα δεδομένα από παντού.

Χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών και διασυνδέεται με πολύ μεγάλο πλήθος αισθητήρων και ελεγκτών, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Διαφυλάσει την επιχείρηση σας αξιόπιστα και έχει τη δυνατότητα μέσω αναβάθμισης να καλύψει τυχόν μελλοντικές ανάγκες.

Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται κεντρικά και η πλατφόρμα Meterscope Manager Web Portal εξελίσσεται διαρκώς, παρέχοντας ευκολίες στη ζωή του επαγγελματία

Ζητήστε μας προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον τιμοκατάλογο και την παροχή στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό επίδειξης

Δεδομένα από ελεγκτές (controllers) ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και άλλων συσκευών - μέτρηση εξειδικευμένων μεγεθών - διασύνδεση με εξειδικευμένους αισθητήρες
Ελληνικά

Ενδεικτικό πελατολόγιο - Πελάτες & Συνεργάτες

Infoscope Hellas - Λύσεις καταγραφής και τηλεμετρίας - Πελατολόγιο