W-BACnet: Μετατροπή BACnet πακέτων σε MiraMesh - Lumenradio Wireless BACnet Device. RS485, Modbus RTU & BACnet MS/TP master/slave transparent wireless networkΑσύρματη βιομηχανική δικτύωσης μέσω πρωτοκόλλου Wireless BACnet. Mετατροπή βιομηχανικών διαύλων σειριακής επικοινωνίας (Modbus RTU και BACnet MS/TP) σε ασύρματο δίκτυο (wireless BACnet mesh network)

 

Ελληνικά