Ελληνικά

Η μπάρα προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες "

Προσβασιμότητα ΑμεΑ - Πρότυπο WCAG 2.0
Ελληνικά

Τι είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Αρχές Προσβασιμότητας

Πρόσθετες Λειτουργίες για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ στο διαδίκτυο - Ανάγκες ατόμων με αναπηρία
Ελληνικά

Q: Τι σημαίνει e-accessibility?

A: Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα (electronic accessibility), ή E-Accessibility, αναφέρεται στην εύκολη χρήση πληροφοριών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο, από ανθρώπους με αναπηρία.

Τι σημαίνει e-accessibility - Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στο διαδίκτυο - Ιστοσελίδες προσβάσιμες σε ΑμεΑ σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0
Ελληνικά

Κατανόηση των τεσσάρων αρχών της προσβασιμότητας

  • Αντιληπτό
  • Λειτουργικό
  • Κατανοητό
  • Εύρωστο
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
Ελληνικά

Παραμετροποίηση / διόρθωση / προσαρμογή ιστοσελίδας

  • Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
  • Διόρθωση σφαλμάτων
  • Αυτόματη έναρξη φωνητικής λειτουργίας - Περιγραφή λειτουργίας προσβασιμότητας ΑμεΑ

  • Opencart CMS

Ελληνικά
Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG
Ιστοσελίδα Προσβάσιμη σε ΑμΕΑ, Μορφοποίηση WCAG

Σελίδες