Πολυμεσικές εφαρμογές

Η Infoscope Hellas αναπτύσσει πολυμεσικές εφαρμογές που αφορούν τη μέτρηση, απεικόνιση και αξιολόγηση διάφορων εργομετρικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η ταχύτητα των αντανακλαστικών και οι επιδόσεις σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες (άλματα, ρίψεις κ.ά.). Στα πλαίσια του προγράμματος “Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε μουσεία”, το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανέπτυξε μια σειρά εφαρμογών, ώστε η περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο να αποτελεί για τον επισκέπτη μια εμπειρία αξιομνημόνευτη. Ανάμεσα τους, ξεχωρίζουν οι εργομετρικές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και αξιολόγηση των αθλητικών δεξιοτήτων των επισκεπτών στα διάφορα χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Μάλιστα, καθώς ο κύριος όγκος των επισκεπτών είναι μαθητές διαφόρων ηλικιών, η καταγραφή των δεξιοτήτων τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού μπορεί να φανερώσει κλίσεις και ταλέντα και να αποτελέσει βήμα για ενασχόληση με τον αθλητισμό.
 
Ergometric apps - Promo Video

 

  • Στατικό Άλμα

Ο χρήστης καλείται να εκτελέσει στατικό άλμα κατόπιν των οδηγιών που βλέπει στην οθόνη. Η εφαρμογή εκκινεί αυτόματα, όταν εντοπιστεί ο χρήστης, και στην οθόνη απεικονίζεται η αντίστροφη μέτρηση. Λαμβάνονται οι αντίστοιχες μετρήσεις από τα σημεία του σώματους για τα οποία επιλέχτηκε να παρακολουθούνται με τη χρήση του Skeleton Tracking του Microsoft KinectTM, δίνοντας και τη σχετική απεικόνιση. Τέλος, μετά την εκτέλεση του άλματος και την επεξεργασία των δεδομένων, εντοπίζεται το υψηλότερο σημείο στο οποίο έφτασε ο χρήστης, με συντελεστή βαρύτητας το σημείό του σώματος που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το στήθος και τα πόδια, το μεν ως παράδειγμα σημείου που παρουσιάζει μικρή διακύμανση, τα δε ως σημείο που παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης εκτελεί το άλμα. Πέρα από την αλτικότητα, καταγράφεται και η εκρηκτικότητα του χρήστη, ο χρόνος σντίδρασης δηλαδή στο σχετικό μήνυμα "Πηδήξτε".

  • Ισορροπία

Ο χρήστης καλείται να σταθεί στο ένα του πόδι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 δευτερόλεπτα) και να προσπαθήσει έτσι, ώστε ο κορμός του να έχει τις μικρότερες δυνατές διακυμάνσεις. Παράλληλα, καλείται να εκτελέσει κάποιες κινήσεις που στόχο τους είναι να τον θέσουν εκτός ισορροπίας. Η εφαρμογή εκτελείται με τη χρήση του Microsoft KinectTM.

  • Σφαιροβολία

Προσομοιώνεται το άθλημα της σφαιροβολίας. Ο χρήστης καλείται να λάβει τη σωστή θέση σώματος και να πετάξει την "ψηφιακή" σφαίρα όσο πιο μακριά μπορεί. Για τον υπολογισμό του αποτελέσματος λαμβάνονται υπόψη η ταχύτητα και η γωνία του χεριού κατά τη ρίψη της σφαίρας, καθώς και ορισμένα προσωπικά χαρακτηριστικά του χρήστη, όπως φύλο, βάρος κ.ά.

  • Αντανακλαστικά

Ο χρήστης καλείται να πιέσει το αντίστοιχο μπουτόν στο μικρότερο δυνατό χρόνο από τη στιγμή που ανάβει το δοκιμαστικό LED. Ο χρόνος του απεικονίζεται στην οθόνη και ταυτόχρονα καταγράφεται σε βάση δεδομένων, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συγκριτικά αποτελέσματα.

  • Κίνηση στο χώρο

Ο χρήστης καλείται να πραγματοποιήσει διαδοχικά άλματα σε ένα καθορισμένο χώρο, όπως του υποδεικνύουν οι φωτεινές κηλίδες που εμφανίζονται στο δάπεδο. Ταυτόχρονα λαμβάνονται μετρήσεις από διάφορα σημεία του σώματος του με χρήση του Microsoft KinectTM, από την επεξεργασία και αξιολόγηση των οποίων προκύπτουν τα αποτελέσματα της δοκιμασίας, όσων αφορά το ποσοστό επιτυχίας των μεταβάσεων, την ομαλότητα τους, τα χρονικά διαστήματα και άλλα χρήσιμα στοιχεία.
 
Εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με δοκιμαστικά πλάνα από τρεις τέτοιες εφαρμογές, όταν βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης.
 
Ergometric apps - Demo Video

 

Ελληνικά