Το Meton στο εστιατοριο σας - Το Meterscope παντού μαζί σας

Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων

Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα σας από τον υπολογιστή του γραφείου σας, το table ή το κινητό σας.

Εγκατεστημένο ήδη σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις

Τι σας προσφέρει

  • Εξοικονόμηση χρόνου από την απαλλαγή τήρησης αρχείου καταγραφών χειροκίνητα
  • Διευκόλυνση διαδικασιών HACCP / ISO
  • Αμεση και εύκολη εξαγωγή αρχείου καταγραφών σε περίπτωση αξιολόγησης / ελέγχου
  • Διασφάλιση λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων στη σωστή θερμοκρασία με ακρίβεια
  • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας μέσω e-mail/sms/τηλεφωνικής κλήσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος

Σε τι διαφέρει

  • Το σύστημα παρέχεται προρυθμισμένο χωρίς ανάγκη επιτόπου παραμετροποίησης
  • Δεν απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος σε κάποιο τοπικό υπολογιστή
  • Όλες οι αναβαθμίσεις λογισμικού γίνονται αυτόματα και το σύστημα είναι πάντα ενημερωμένο χωρίς εμπλοκή του χρήστη
  • Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12830 για την καταγραφή θερμοκρασιών σε ευπαθή προϊόντα.
  • Σχεδιάζεται στην Ελλάδα και παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Εστιατόρια - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων

 

Εστιατόρια - Καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας & λειτουργίας ψυγείων, καταψυκτών και ψυκτικών θαλάμων - HACCP / ISO / EN 12830
Ελληνικά