Τηλεμετρία

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μονόδρομος για τη δραστική μείωση των εξόδων ενός μεγάλου καταναλωτή και μία ελάχιστη συμβολή για ένα καλύτερο περιβάλλον. Παρακολουθείστε όλες τις καταναλώσεις της εγκατάστασης σας, μάθετε ανά πάσα στιγμή την ενέργεια που δαπανάτε, πως κατανέμεται και σε ποια σημεία παρατηρείται σπατάλη ενέργειας.

 

H Infoscope Hellas έχει υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας, τηλεελέγχου των επιμέρους συσκευών και απεικόνισης των μετρήσεων σε web portal

 

Ελληνικά